Quản lí nhóm / Lớp học mầm non

Mỗi nhồm/lơp trong trường mầm non được coi là một tế bào của cơ thễ nhà trường, chất lượng giáo dục của tùng nhóm/lớp gồp phần tạo nên chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

Giáo viên mầm non vừa là chú thể trục tiếp của quá trình chăm sỏc và giáo dục trê vừa là chủ thễ quản lí nhóm/lớp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí nhóm/lớp là điều kiện quan trọng đễ đầm bảo chất lượng chăm sỏc- giáo dục trẻ cũng như chất lượng quần lí trường mầm non. Vì thế phát huy đúng vai trò, trách nhiệm của ngươi giáo viên trong quá trình thục hiện chức năng quản lí toàn diện nhóm/lớp là vấn đề quan trọng đối với cán bộ quản lí trường mầm non.

Module này sẽ làm rô mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và phương pháp quản lí nhồm/lởp. Giáo viên cỏ thể vận dụng trong điều kiện thục tế của địa phương và của trường mình.

Module gồm nhũng nội dung chính sau:

Khái quát chung về quản lí nhôm /lớp trong trường mầm non;

N ối dung quần lí nhóm /lớp trong trương mầm non;

Phương pháp quản lí nhóm /lớp trong trường mầm non.

 

pdf66 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Quản lí nhóm / Lớp học mầm non, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfmodule-mn-37-full-permission-.pdf
Giáo Án Liên Quan