Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nghề nghiệp - Bé với chữ cái u, ư - Dương Thị Tửu

So sánh chữ cái u và ư

Trò chơi Mắt ai tinh

Trò chơi Thi xem ai nhanh

ppt36 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nghề nghiệp - Bé với chữ cái u, ư - Dương Thị Tửu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MGCL SAO BIỂNLớp Mẫu giáo lớnGiáo viên thực hiện: Dương Thị TửuCHỦ ĐIỂM: NGHỀ NGHIỆPHoạt động: Làm quen chữ cáiBé với chữ cái u , ưhộp but/1uuuuUthước kẻ/2ƯuSo sánh chữ u , ưuSo sánh chữ u , ư«CH÷ K×DIÖU Bắt đầuNµo chóng ta cïng ch¬iưua«cuưuưưưaucuưuưuưuQuay trở lạiuưuưưc«auưưuưuưa«cuưưuưuưa«cuư Quay lạiưuưuưa«cuưuưuưuu«uưceoauưuưuu«uưceoaQuay lạiuưuưuu«uưceoaưuưuưuueuưceoaưAi tài hơnMắt ai tinh hộp mau tô hộp ma tôuoưa-- giường tủ gi ờng t uoưa?cưa đục c a đ c uoưa.Cau mực ca m cuoưa<<. Xe cứu hoaXe c hoaưuoeê/?? bang chữ caibang ch caiưaou/??/ bút bi b t biouêe/ may khaumay kha ưuoeê/</< Thi xem ai nhanhChúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe hạnh phúcChúc các cháu học giỏi chăm ngoan

File đính kèm:

  • pptgiao_an_uu.ppt