Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Một số động vật sống trong rừng

Đây là con gì? Con Hổ có đặc điểm gì? Mình( Đầu, Chân, đuôi ),Tiếng kêu như thế nào? Cho trẻ bắt chước tiếng kêu của con Hổ

Trẻ hát kết hợp vận động bài

“ Nhong nhong nhong”

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Đề tài: Một số động vật sống trong rừng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khám phá khoa học Đề tài :Một số động vật sống trong rừngLớp: Mẫu giáo 5 -6 tuổi Người thực hiện: TrÇn ThÞ Kh¸nh V©nChúng mình cùng hát“ Chú Voi con ở Bản Đôn”ConVoiCon HổCon ngựaCon S­ TöCon khØCon voiĐây là con gì? Con voi có đặc điểm gì? Mình( Đầu, Chân, đuôi Voi như thế nào?Voi sống ở đâu? Voi ăn gì? Biết làm gì.?ConVoiCon HổCon ngựaCon S­ TöCon khØCon hổĐây là con gì? Con Hổ có đặc điểm gì? Mình( Đầu, Chân, đuôi ),Tiếng kêu như thế nào? Cho trẻ bắt chước tiếng kêu của con HổTrẻ hát kết hợp vận động bài “ Nhong nhong nhong”ConVoiCon HổCon ngựaCon S­ TöCon khØCon ngựaĐây là con gì? Con ngựa có đặc điểm gì? Mình( Đầu, Chân, đuôi ngựa như thế S­ töĐây là con gì?Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con S­ töConVoiCon HổCon ngựaCon S­ TöCon khØCon khØCon khØ ®i xe ®¹pCho trÎ ch¬i trß ch¬i con TháPh©n nhãm thó hiÒn thó hung d÷ Con Ngựa và con Voi giống nhau ở điểm gì? Con Ngựa và con Voi khác nhau ở điểm gì?Con ngựaCon voiCon ngùa vµ con hæ kh¸c nhau ë ®iÓm g×?Con ngùa vµ con hæ gièng nhau ë ®iÓm g×?Con ngựaCon HổCon ngùa vµ con hæ kh¸c nhau ë ®iÓm g×?Con ngùa vµ con hæ gièng nhau ë ®iÓm g×?Con khØCon HæCon h­¬u Con NhÝmCon B¸oCon C¸oCon Bß TãtConKangaruCon SãcCon R¾nCon B¸oCon Hµ M·* Kết thúc trẻ hát và xem triển lãm thú rừngXin trân thành cảm ơn c« và các bạn đồng nghiệp Thank you!

File đính kèm:

  • pptgiao_an.ppt