Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề nhánh 2: Lớp mẫu giỏo của bộ

- Trò chuyện, xem sách, làm tranh về trường, lớp,.

LQCV:

- Trò chơi với chữ o, ô, ơ

Đdcd: Nu na nu nống - Thực hành các hoạt động chuẩn bị và tổ chức giờ ăn, cách mời cô, bạn khi ăn.

+ Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp (CS17

* Thể dục: + Đi thăng bằng trên ghế thể dục( 2m x 0,25m x 0,3m) ( CS 11)

HĐVS:

D¹y trÎ c¸ch röa mặt - Tham quan, quan sát quang cảnh, các khu vực, phòng nhóm trong trường: phòng học, nhà bếp, các phòng chức năng; sân chơi, đồ chơi, vườn trường.

*KPXH : - Khám phá về lớp học của bé

LQVToán: - Ôn nhận biết chữ số, số lượng và tách gộp trong phạm vi 5

* HĐNT Quan sát sân trường, đồ dùng đồ chơi trong trường, thời tiết

Trò chơi : Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây.

-Ch¬i tù do: vÏ phÊn,lá cây ,cát sỏi

Góc thư viện: Xem tranh ảnh, chơi lô tô . về trường MN

Góc khám phá: khám phá đồ dùng đồ chơi trong lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 27/02/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề nhánh 2: Lớp mẫu giỏo của bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chñ ®Ò nh¸nh 2: “Lớp mẫu giáo của bé” Tõ ngµy 11/9/2017®Õn ngµy 15/9/2017
- Trò chuyện, xem sách, làm tranh về trường, lớp,...
LQCV:
- Trò chơi với chữ o, ô, ơ 
Đdcd: Nu na nu nống
- Thực hành các hoạt động chuẩn bị và tổ chức giờ ăn, cách mời cô, bạn khi ăn...
+ Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp (CS17
* Thể dục: + Đi thăng bằng trên ghế thể dục( 2m x 0,25m x 0,3m) ( CS 11)
HĐVS:
D¹y trÎ c¸ch röa mặt
- Tham quan, quan sát quang cảnh, các khu vực, phòng nhóm trong trường: phòng học, nhà bếp, các phòng chức năng; sân chơi, đồ chơi, vườn trường..
*KPXH : - Khám phá về lớp học của bé
LQVToán: - Ôn nhận biết chữ số, số lượng và tách gộp trong phạm vi 5
* HĐNT Quan sát sân trường, đồ dùng đồ chơi trong trường, thời tiết
Trò chơi : Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây..
-Ch¬i tù do: vÏ phÊn,lá cây ,cát sỏi
Góc thư viện: Xem tranh ảnh, chơi lô tô ... về trường MN
Góc khám phá: khám phá đồ dùng đồ chơi trong lớp
Ph¸t triÓn nhËn thøc
Ph¸t triÓn thÓ chÊt
Ph¸t triÓn Ng«n ng÷
Lớp mẫu giáo của bé
Ph¸t triÓn thÈm mÜ
Phát triển tình cảm xã hội
- Nặn đồ chơi làm đồ chơi bằng vật liệu thiên nhiên
* ¢m nh¹c: - H¸t: Ngày vui của bé; 
Nghe : Địu con đi nhà trẻ
TC “ TiÕng cña ai”
* Tạo hình: Vẽ trường mầm non của bé ( ĐT)
 *Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu tranh về trường mầm non, vễ đường đến lớp, vẽ đồ dùng, đồ chơi trên sân..
- Trò chuyện, xem tranh, nhận xét hành vi của trẻ về: 
+ Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản 
* Góc xây dựng : Lớp học của bé
* Góc phân vai: : Gia đình, Phòng khám, bán hàng, cô giáo...
 * HĐLĐ: Lau dọn đồ dùng đồ chơi

File đính kèm:

  • docChủ đề nhánh 2 mân non.doc
Giáo Án Liên Quan