Giáo án mầm non lớp chồi - Tuần 2 - Lớp mẫu giáo của bé

Kiến thức:Trẻ biết đi nhẹ nhàng khéo léo, mạnh dạn tự tin khi đi trên ghế và biết giữ được thăng bằng.

* Kỹ năng:Khi đi trên ghế giữ thăng bằng không được dẫm chân xuống đất. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.

* Thái độ:Kiên trì thực hiện được các vận động một cách hứng thú.

 

doc12 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 27/02/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Tuần 2 - Lớp mẫu giáo của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tõng ngµy Tuần: 2 “LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ”
Thời gian hoạt động
Môc ®Ých - yªu cÇu
ChuÈn bÞ
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
Thø 2
11/9/2017
ThÓ dôc
Đi thăng bằng trên ghế thể dục
SHC
Đdcd
Nu na nu nống
* Kiến thức:Trẻ biết đi nhẹ nhàng khéo léo, mạnh dạn tự tin khi đi trên ghế và biết giữ được thăng bằng.
* Kỹ năng:Khi đi trên ghế giữ thăng bằng không được dẫm chân xuống đất. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
* Thái độ:Kiên trì thực hiện được các vận động một cách hứng thú.
- Sân sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ. Hai ghế thể dục, phấn vẽ.
  *Bước 1:Gây hứng thú.
- Cô xúm xít trẻ trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm =>giáo dục trẻ
- Cô hỏi trẻ: Muốn có cơ thể khoẻ mạnh các con phải làm gì?
+ Các con có thích tập làm diễn viên xiếc đi trên ghế thể dục không?
*Bước 2: Nội dung.
 1: Khởi động:
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô. Trẻ đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm, về ga và cho trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang theo tổ.
2: Trọng động:   
* BTPTC:
 * Trọng đông. Tập kết hợp với bài “Trường chúng cháu đây là trường mần non”
 ( 2 lần 8 nhịp)
- Hô hấp 2: Thæi bãng bay
- Tay 1: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực 
- Chân 1: Ngồi sổm đứng lên liên tục
-Bụng 2: Đứng quay người sang hai bên
- Bật 2: Bật tách chân – khép chân
* VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
- Cô cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng dọc đứng quay mặt vào nhau.
- Cô giới thiệu với trẻ về bài tập:
- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1 không giải thích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích từng động tác:
+ Chuẩn bị: Hai tay cô đưa ngang hai bên rộng bằng vai. Khi nghe hiệu lệnh đi: cô bước lần lượt từng chân lên ghế, đi nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng về phía trước và đi không dẫm chân xuống đất, đi xong về đứng cuối hàng.                                                 
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu lại.
* Trẻ thực hiện:  
- Mỗi lần cô cho 2 trẻ của 2 tổ lên thực hiện.
- Cô bao quát, sữa sai cho trẻ.
- Cô tổ chức cho 2 tổ thi đua xem tổ nào có nhiều diễn viên xiếc hơn...
* TCVĐ: Kéo co
- Cô nêu cách chơi, luật chơi và triển khai cho cả lớp cùng chơi
3: Hồi tĩnh:Cô cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân trường.
*Bước 3. Kết thúc.
- Cô cho trẻ rửa tay chân sạch sẽ chuyển hoạt động
Đã soạn 
-Trẻ xúm xít trò chuyện cùng cô
-Tập thể dục ạ
-Có ạ
TrÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu theo sù ®iÒu khiÓn cña c«
TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c
- TrÎ ®øng 
- TrÎ xem c« tËp mÉu
- TrÎ l¾ng nghe c« ph©n tÝch ®éng t¸c
- 2 trÎ kh¸ lªn thùc hiÖn
- TrÎ thùc hiÖn cïng nhau nhiÒu lÇn
-Trẻ chơi trò chơi
TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 3
12/9/2017
LQ với To¸n
Ôn nhận biết chữ số, số lượng và tách gộp trong phạm vi 5
1. Kiến thức
-Trẻ biết tách nhóm đối tượng có số lượng = 5 thành 2 phần theo các cách khác nhau
2. Kỹ năng
-Kỹ năng tách gộp và đếm
-Sử dụng sách vở, đồ dùng thành thạo
3. Thái độ
-Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập
-Hứng thú, chú ý học
Côcó 5 hạt lạcvà mỗi trẻ 5 hạt na, 5 đôi tất, bộ chữ số từ 1->5
         - Các nhóm đồ dùng có số lượngtrong phạm vi5để xung quanh lớp, một số đồ chơi để ở ngoài.
          - 2 mô hình “vườn”
-Vở bé học toán,  bút chì
-Chỗ ngồi hợp lí
-Bài hát “Cái mũi
B1: æn ®Þnh tæ chøc g©y h­íng thó 
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm tr­êng MN.
- Cho trÎ h¸t bµi “TËp ®Õm”
- Gîi ý cho trÎ kÓ vÒ 1 sè ®å dïng ®å ch¬i trong líp.
B2: Bài mới.
*  Hoạt động 1: Ôn đếm đến 5, nhận biết số 5.
- Cho trẻ đi siêu thị (Mô hình).
- Siêu thị có những gì? (Quần, áo, giày dép, mũ, cặp....)
- Có bao nhiêu cái cặp? (Trẻ đếm 1 -2 -3- 4-5)
- Có bao nhiêu cái áo? (Trẻ đếm 1 -2 -3- 4-5)
- Có bao nhiêu cái mũ? (Trẻ đếm 1 -2 -3- 4-5)
- Cho 2 -3 trẻ lên tìm những nhóm đồ vật có số lượng là 5 mà cô đã đặt xung quanh lớp.
* Hoạt động 3:  Tách, gộp trong phạm vi 5
+ Chia tách mẫu:
- Cô đưa lần lượt 5 cái ô tô ra (cho trẻ đếm và chon thẻ số tương ứng). Từ 5 cái ô tô cô tách thành 2 phân bằng cách sau:
- Cô tách một phần có 1 cái , 1 phần có 4 cái (cho trẻ đếm từng phần, đặt thẻ số)
.
- Gộp hai phần (1 cái và 4 cái ) lại với nhau ta được tất cả mấy cái áo? (Trẻ đếm và đặt thẻ số).
- Cô vừa tách nhóm có 5 cái thành 2 phần theo cách ( tách 1 và 4 ). Cô cũng gộp 2 phần nhỏ vừa tách thành nhóm có 5 cái ( gộp 1 và 4 ).
- Ai có cách tách 5 cái ô tô thành 2 phần khác cách tách của cô? gọi 1 - 2 trẻ trả lời.
- Ngoài cách tách cô vừa tách còn có cách tách 2 và 3.
- Cô làm tương tự như  cách 1.
+ Trẻ thực hiện.
- Trẻ vui đọc thơ “Tình bạn”, cô phát rổ cho trẻ.
- Cho trẻ đưa tất cả số ô tô ra ( Đếm và đặt thẻ số tương ứng)
- Tách số ô tô thành 2 phần theo yêu cầu của cô. (trẻ thực hiện trước cô củng cố sau).
- Tách nhóm, tách nhóm !
- Các con tách một phần có 1 cái ô tô, phần còn lại còn mấy cái ô tô?
- Nếu gộp lại thì được mấy cái ô tô?
- Tách nhóm, tách nhóm !
- Các con tách một phần có 2 cái ô tô, phần còn lại còn mấy cái ô tô? (3)
- Gộp 2 phần lại được mấy cái ô tô? chọn thẻ số tương ứng đặt vào ?
- Cô kiểm tra kết quả của trẻ, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện.
- Vừa rồi các con tách gộp theo các cách khác nhau. Bây giờ các con hãy tập trung suy nghĩ thật nhanh để trả lời câu hỏi của cô nhé!
+ Có mấy cách tách nhóm 5 ô tô thành 2 phần?(Có 2 cách tách)
+  Có mấy cách gộp 2 phần thành nhóm có 5 ô tô? (Có 2 cách gộp)
*  Hoạt động 3: Luyện tập
- Chơi T/C: Trồng hoa cho vườn trường.
- Cô chia lớp mình thành 2 đội chơi, phía trên cô đã chuẩn bị vườn trường và giống hoa cho từng đội. Lượt chơi thứ nhất: Cô mời 2 bạn đại diện của 2 đội lên chơi, nhiệm vụ của từng bạn là trồng hoa/tách hoa đúng theo số lượng đã cho sẵn, sau đó đếm số hoa của cả vườn và đặt thẻ số vào, đội nào trồng hoa đẹp và đúng theo yêu cầu thì đội đó thắng cuộc.
- Mỗi lần chơi cô đổi thẻ số để trẻ chơi. Cô bao quát khuyến khích trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả từng đội, nhận xét, tuyên dương động viên trẻ.
* B3 .Kết thúc: Trẻ vui hát bài “Trường chúng cháu là trường MN” và ra sân chơi.
TrÎ trò chuyện cùng cô
TrÎ h¸t cïng c«
TrÎ t×m vµ tr¶ lêi
TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
Trẻ thực hiện
4 ạ
5 ạ
5 cái ạ
Có 2 cách tách
-Trẻ chơi trò chơi
Trẻ trả lời, hát và đi ra ngoài
VÖ sinh
D¹y trÎ c¸ch röa mÆt
- Chuẩn bị chữ cái o,ô,ơ
- NGCN
- TrÎ biÕt c¸ch röa mÆt theo ®óng quy tr×nh.
- H×nh thµnh ë trÎ kÜ n¨ng röa mặt.
- TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ s¹ch sÏ, tiÕt kiÖm n­íc
Kh¨n mÆt, 
2 thïng ®ùng n­íc cã vßi xo¸y
B 1: æn ®Þnh tæ chøc: 
Cho trÎ h¸t " TËp röa mÆt"
- §Ó cã khu«n mÆt lu«n s¹ch sÏ nh b¹n trong bµi h¸t th× chóng m×nh ph¶i lµm g×?
- Vµ ®Ó cã thÓ röa mÆt ®ùîc ®óng c¸ch h«m nay c« sÏ híng dÉn chóng m×nh nhÐ.
B 2: Bµi míi:
- C« lµm mÉu lÇn 1 : kh«ng ph©n tÝch.
- Lµm mÉu lÇn 2 : C« võa lµm võa ph©n tÝch ®éng t¸c.
+ Bíc 1: Tr¶i kh¨n ít ra lßng bµn tay
+ Bíc 2: Tay ph¶i ®a kh¨n lªn lau tr¸n m¸ ph¶i, tay tr¸i ®a lªn lau tr¸n m¸ tr¸i råi tiÕp tôc gËp kh¨n .
 + Bíc 3: Tay ph¶i ®a kh¨n lªn lau m¾t ph¶i, tay tr¸i ®a lªn lau m¾t tr¸i råi tiÕp tôc gËp kh¨n.
+ Bíc 4: lau mòi, måm, råi gËp kh¨n
+ Bíc 5: lau c»m cæ bªn tr¸i vµ lau c»m cæ bªn ph¶i råi tr¶i kh¨n ra chËu.
- TrÎ thùc hiÖn, c« bao qu¸t.
- Gi¸o dôc trÎ.
Bíc 3: KÕt thóc
NhËn xÐt, chuyÓn ho¹t ®éng
Trẻ hát cùng cô
Trẻ lắng nghe
Trẻ 
lắng nghe
Trẻ quan sát và lắng nghe
Trẻ thực hiện
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 4
13/9/2017
LQCV
 Trò chơi với nhóm ch÷ o, ô,ơ
1. KiÕn thøc: 
TrÎ nhËn biÕt mét c¸ch râ rµng vµ ph¸t ©m mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i o, ô, ơ qua các trò chơi
2. KÜ n¨ng: 
TrÎ cã kÜ n¨ng so s¸nh vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh.
3. Th¸i ®é: 
TrÎ ngoan, høng thó víi giê häc.
Giáo án điện tử
Máy vi tính Tranh,¶nh vµ tõ cã chøa ch÷ c¸i o, ô, ơ
- ThÎ ch÷
Vở bé làm quen với chữ cái, mầu sáp, bút chì
B­íc 1. æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
 Chào mừng tất cả các bé đến với trò chơi: “Sân chơi chữ cái” của lớp 5T hôm nay. 
- Và một điều rất hồi hộp đang chờ đón chúng ta, không biết chủ đề chơi của chúng ta ngày hôm nay là gì? Cô mời các con hãy quan sát lên màn hình và cùng cô mở các ô cửa nhé!
- Chủ đề của sân chơi chữ cái ngày hôm nay chính là: “Trò chơi với chữ cái o, ô, ơ” 
B­íc 2. Bµi míi: 
Trò chơi 1:"Ai đọc chữ nhanh"
* Cách chơi: Trên màn hình của cô có nh÷ng b«ng hoa chữ cái o, ô, ơ các con đã được học rồi. Nhiệm vụ của các con là hãy quan sát thật tinh, khi ch÷ c¸i xuÊt hiÖn xÏ ®äc to ch÷ c¸i ®ã
C« chó ý quan s¸t ®éng viªn trÎ
Trò chơi 2: “ RÝch r¾c cïng bÐ yªu”
* Cách chơi: Cô giới thiệu hình rích rắc và các chưa cái đã học. Khi rích rắc chạy đến chữ nào thì trẻ phát ân chữ đó
- Luật chơi: Nếu trẻ nào sai phải hát một bài.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
Trò chơi 3: “Bé khéo tay” 
- Giới thiệu trò chơi 
- Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút, cách tô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
- Để tham gia trò chơi này cô mời các con hãy về các nhóm của mình nào.
* Cách chơi: Cô cho trẻ về 3 nhóm. Gợi ý cho trẻ quan sát xem trong trang vở của mình có những gì?
- Cô giới thiệu cho trẻ biết đó là chữ cái in rỗng. Nhiệm vụ của trò chơi này là các con hãy nối các chữ cái g,y trong các từ với chữ g,y in rỗng ở giữa, sau đó các con hãy tô màu chữ in rỗng.
- Cô tổ chức cho trẻ thi đua giữa các nhóm
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát sửa tư thế ngồi, cầm bút cho trẻ.
(Nếu trẻ chưa tô hết chữ cô gợi ý cho trẻ tô vào các hoạt động sau)
Trò chơi 4: Quay kim đồng hồ chỉ chữ cái”
* Cách chơi: Cô đã chuẩn bị các bông hoa mang chữ cái o, ô, ơ. Các con sẽ lên chọn một bông hoa mang chữ cái mà mình thích, quan sát kỹ các chữ cái trên mỗi bông hoa. Sau đó vừa đi xung quanh vòng tròn vừa đọc lời đồng dao. Khi có hiệu lệnh là “hồ chỉ chữ o, (ô, ơ)” .Khi đó bạn nào có bông hoa mang chữ cái đó thì phải nhảy vào vòng tròn bên trong. 
- Luật chơi: Nếu trẻ nào sai- phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm đúng.
 (Cho trẻ chơi 2- 3 lần)
B­íc 3. KÕt thóc: 
- Cô nhận xét buổi chơi.
- Nêu kết quả của trò chơi và tặng phần thưởng cho trẻ.
- Trẻ vỗ tay hưởng ứng
- Trẻ ngồi lại gần cô quan sát các ô cửa trên màn hình. 
- 2- 3 trẻ lên mở các ô cửa và đọc to các chữ cái sau ô cửa.
- Cả lớp đọc chữ cái o, ô, ơ trên màn hình.
- Trẻ quan sát các chữ cái trên màn hình, phát âm lại các chữ cái o, ô, ơ trẻ đã được học. 
Trẻ chú ý và đọc chữ cái
- Trẻ về nhóm mình thích
- Trẻ ngồi ngay ngắn nối chữ trong từ với chữ in rỗng, sau đó tô màu chữ in rỗng.
- Trẻ vừa đi vừa đọc lời đồng dao, khi có hiệu lệnh của cô trẻ có bông hoa mang chữ cái theo yêu cầu nhảy vào vòng
- 
- Trẻ quan sát, lắng nghe và hưởng ứng
SHC
Ôn chữ cái đã học
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 5
14/9/2017
Tạo hình
Vẽ trường mần non của bé
Đt
1 .Kiến thức
 -Trẻ biết thể hiện 
tình cảm của mình với lớp học, sân 
trường, quang  cảnh thân thiết 
của trường mẫu giáo mình học theo 
trí tưởng tượng vào tranh. 
Trẻ sáng tạo trong bố cục và màu sắc.2.Kỹ năng 
 Rèn một số kỹ năng vẽ: cầm bút bằng tay phải, cầm bằng 3 ngón tay.
 Trẻ tô màu đẹp, không lem ra ngoài, bố cục hợp lý. Biết giữ vở sạch 
sẽ, không tẩy xóa. 
- Yêu trường lớp
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m b¹n bÌ, biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau
 3 bức tranh vẽ về quang cảnh, đồ chơi của trường lớp mẫu giáo
 Vở, bút chì, bút màu cho trẻ và cho cô 
*B1 :Ổn định
* Trẻ vui hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những hình ảnh quen thuộc của trường, lớp, sân chơi,
bè bạn
2.Nộidung:
* Cô lần lượt treo các bức tranh vềtrườngMN lên bảng và cùng trẻ nhận xét các bức tranh:
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Trên sân trường có gì?
+ Các bạn đang làm gì?
+ Có những đồ chơi gì trong trường, lớp?
- Cô đã làm gì để có được bức tranh đẹp như thế này?
- Cô nói lại cách vẽ và vẽ cho trẻ xem.
- Các con có muốn tự mình vẽ ra những bức tranh đẹp như thế này không?
- Cô hỏi ý tưởng vẽ của trẻ: Sẽ vẽ như thế nào?
- Cô cất tranh và phát giấy bút cho trẻ vẽ. 
- Để dán được bức tranh đẹp như thế này, khi dán các con phải ngồi như thế nào? (Ngồi thẳng lưng, không tì ngực vào bàn, không cúi mặt xuống bàn).
* Cho trẻ thực hiện:
Trong quá trình trẻ vẽ cô theo dõi, gợi ý để trẻ thể hiện ý định của mình trên bản vẽ và tô màu thành 1 bức tranh đẹp.
* Nhận xét sản phẩm: 
- Cô cho trẻ treo sản phẩm của mình lên giá.
- Tập trung trẻ lên, cô và trẻ cùng nhận xét sp.
- Gọi 2-3 trẻ nhận xét.
- Cháu thích bức tranh nào nhất? Vì sao cháu lại thích bức tranh này?
- Cô nhận xét chung, sửa sai, động viên trẻ
3.Kết thúc:
- Trẻ vui hát “Vườn trường mùa thu” và ra sân chơi.
- Trẻ hát cùng cô
- TrÎ tr¶ lêi theo hiÓu biÕt.
-Cảnh trường mần non ạ
-Vẽ ạ
-Trẻ chú ý lắng nghe
-Có ạ
-Trẻ nói ý tưởng của mình
-Ngồi ngay ngắn ạ
-Trẻ thực hiện cô quan sát trẻ vẽ
- TrÎ nhận xét sản phẩm 
-TrÎ hát ra ngoài
HĐ Lao ®éng:
Lau rän ®å dïng då ch¬i
Đã soạn ngày 14/9/2017
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 6
15/9/2017
¢m nh¹c
- H¸t
 “ Ngày vui của bé "
-Nghe 
“ Địu con đi nhà trẻ”
-TC
 “ TiÕng hát từ phía nào ”
1.KiÕn thøc
- TrÎ thuéc bµi h¸t, h¸t ®óng lêi, hiÓu néi dung cña bµi h¸t, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m qua bµi h¸t. 
- BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i ©m nh¹c.
- L¾ng nghe c« h¸t, biÕt h­ëng øng cïng c«.
 2. KÜ n¨ng
- TrÎ cã kÜ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c
3. Gi¸o dôc
- Gi¸o dôc trÎ yªu quý trường lớp của mình
- §µn
-Nhạc không lời bài ngày vui của bé và địu con đi nhà gửi trẻ
B­íc 1: æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
 -Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm=>giáo dục trẻ
-Dẫn dắt trẻ đến với bài hát 
-Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả
B­íc 2. Bµi míi
* H¸t : Ngày vui của bé 
 - C« h¸t cho trÎ nghe 1 lÇn
 - C¶ líp h¸t 1-2 lÇn 
 - Ph©n thÝch néi dung.
 - Cho c¶ líp ®øng lªn biÓu diÔn 1-2 lÇn.
 - Cho trÎ h¸t to, nhá theo sù b¾t nhÞp
 - Cho trÎ biÓu diÔn thi ®ua:
 + Theo nhãm b¹n trai – b¹n g¸i
 - Cho trÎ h¸t theo nhãm: nhãm 3-4 trÎ 
 - Cho trÎ h¸t c¸ nh©n (C« chó ý söa sai cho trÎ)
 * Nghe h¸t : Địu con đi nhà trẻ
- Giíi thiÖu tªn bµi h¸t Địu con đi nhà trẻ 
- C« h¸t 1 lÇn cho trÎ nghe
C« gi¶ng néi dung cña bµi h¸t.
- C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 2
- LÇn 3 cho trÎ nghe nh¹c.
*Trß ch¬i ©m nh¹c: TiÕng hát từ phía nào
 C« phæ biÕn c¸ch ch¬i , luật ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i 3 -4 lÇn.
Bước 3. KÕt thóc:
 C« ®éng viªn vµ cho trÎ ra ngoµi.
TrÎ trß chuyÖn cïng c«
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ h¸t
TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c«
Trẻ lắng nghe và quan sát 
TrÎ ch¬i trß ch¬i cïng c«
TrÎ ra ngoµi
H § nªu g­¬ng
cuèi tuÇn
Đã soạn ngày 8/9/2017
*Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKe hoach ngay tuan 2.doc
Giáo Án Liên Quan