Kế hoạch tuần lớp chồi - Nhánh 4: Ngày nhà giáo Việt Nam

A. YÊU CẦU:

- Trẻ biết công việc của cô giáo làm hàng ngày dành cho trẻ, biết được ngày hội của các thầy cô là ngày 20/11, biết được một số hoạt động diễn ra trong ngày hội của các thầy cô

- Biết các đồ dùng, dụng cụ của cô giáo.

- Biết ơn và quí trọng các cô giáo.

- Trẻ biết chia nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần

- Thuộc các bài thơ, bài hát trong chủ đề

- Biết vẽ hoa tặng cô giáo

B. CHUẨN BỊ:

- Tranh ảnh về các hoạt động của cô giáo dạy học.

- Các đồ dùng, dụng cụ của cô giáo.

- Dụng cụ âm nhạc.

- Đồ dùng, đồ chơi cho các góc chơi.

C. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

- PTTC: Nhảy lò cò 3m

- PTTM: Vẽ hoa tặng cô giáo

- PTNT: Chia nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần

- PTTM: Múa: Bàn tay cô giáo

- Góc XD : Khuân viên trường học

 

doc24 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch tuần lớp chồi - Nhánh 4: Ngày nhà giáo Việt Nam, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH TUẦN
NHÁNH 4: NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện từ 16-20/11/ 2015)
A. YÊU CẦU: 
- Trẻ biết công việc của cô giáo làm hàng ngày dành cho trẻ, biết được ngày hội của các thầy cô là ngày 20/11, biết được một số hoạt động diễn ra trong ngày hội của các thầy cô
- Biết các đồ dùng, dụng cụ của cô giáo.
- Biết ơn và quí trọng các cô giáo.
- Trẻ biết chia nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần 
- Thuộc các bài thơ, bài hát trong chủ đề
- Biết vẽ hoa tặng cô giáo
B. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh về các hoạt động của cô giáo dạy học.
- Các đồ dùng, dụng cụ của cô giáo.
- Dụng cụ âm nhạc.
- Đồ dùng, đồ chơi cho các góc chơi.
C. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:
- PTTC: Nhảy lò cò 3m
- PTTM: Vẽ hoa tặng cô giáo
- PTNT: Chia nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần
- PTTM: Múa: Bàn tay cô giáo
- Góc XD : Khuân viên trường học
- Góc NT : Làm thiệp chúc mừng 
D. KẾ HOẠCH TUẦN:
Tên HĐ
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Đón trẻ, chơi
TDS
- C« ®Õn vÖ sinh líp häc, ®ãn trÎ vµo líp, nh¾c trÎ cÊt gän gµng ®å dïng vµo n¬i quy ®Þnh, C« cïng trÎ trß chuyÖn nghÒ gi¸o viªn, cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ c« gi¸o vµ c¸c ho¹t ®éng cña c« gi¸o.
- C« cho trÎ ra s©n tËp thÓ dôc buæi s¸ng theo b¨ng
H« hÊp, tay, ch©n, bông, bËt.
Hoạt động học
PTTC:
Nhảy lò cò 3m
TCVĐ: gấu và người thợ săn
PTTM: Vẽ hoa tặng cô giáo
PTNT: Chia nhóm đồ vật có số lượng 5 thành 2 phần
KPKH: Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam 20/11
PTNN:
Cô giáo của em
PTTM:
Múa: Bàn tay cô giáo
Nghe hát: Cô giáo em
TC: Bắt trước giống cô
Hoạt Động NT
H§CM§: Cho trẻ vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân
TC: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do
Chơi tự do
HĐCMĐ
Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam
- TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do
H§CM§: quan sát tranh vẽ động vật sống dưới nước
- TCV§: Chó sói xấu tính
- Ch¬i tù do 
Chơi
Hoạt động ở các góc 
- Góc PV : Cô giáo 
- Góc XD : Khuân viên trường học
- Góc NT : Làm thiệp chúc mừng 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh
Ăn ngủ
Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn
Lau miệng sau khi đi vệ sinh
 - Cho trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc.
Chơi hoạt động theo ý thích
- Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự do
- Bình cờ
- Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự do
- Bình cờ
- Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ
- Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ
Vui văn nghệ cuối tuấn
Bình cờ- nêu gương cuối tuần- tặng bé ngoan
Vệ sinh- trả trẻ
Trả trẻ
- Vệ sinh, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trả trẻ
- Trả trẻ đúng phụ huynh
PHÓ HT PHỤ TRÁCH CM TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI THỰC HIỆN 
Ngọc Thị Diệu Linh NguyễnT.PhươngChính Lê Thị Trang
E. CÁC HOẠT ĐỘNG SOẠN CHUNG TRONG TUẦN
I. ĐÓN TRẺ-CHƠI- ĐIỂM DANH- BÁO ĂN( Soạn chung cho cả tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp , nhắc nhở trẻ chào bố mẹ chào cô giáo,cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam.
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về ngày nhà giáo việt nam.
- Gíao dục trẻ yêu quý biết vâng lời cô giáo.
- Báo ăn.
II. THỂ DỤC SÁNG: ( Soạn chung cho cả tuần)
1. Mục tiêu: 
- Giúp trẻ phát triển tố chất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, dẻo dai, cơ thể phát triển hài hoà, cân đối.
- Giúp trẻ có thói quen tập thể dục sáng.
- Trẻ tập được các động tác giống cô
2. Chuận bị: 
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, các động tác thể dục, loa đài băng nhạc.
- Bài hát: "Cá vàng bơi”
3. Tổ chức hoạt động
a. Khởi động:
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô, xếp 2 hàng ngang xoay các khớp.
b. Trọng động:
* Bài tập phát triển chung .
Cho trẻ tập các động tác thể dục theo sự hướng dẫn tập bài tập thể dục với các động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật cùng cô. Tập kết hợp bài: " Cá vàng bơi”
+HH 2: Làm động tác làm gà gáy.
+ ĐT cơ tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Chuẩn bị: Hai tay thả xuôi.
- Nhịp 1,3: Hai tay đưa ngang rộng bằng vai
- Nhịp 2: Gập khuỷu tay, tay chạm vai.
- Nhịp 4: về TTCB. “ tập 2 lần 8 nhịp”
+ ĐT chân: Đứng khuþu gèi :(thực hiện 4 lần 8 nhịp)
- Chuẩn bị: Hai tay thả xuôi.
- Nhịp 1,3: 2 Tay đưa ngang rộng bằng vai.
- Nhịp 2: Khuỵu gối, tay đưa song song trước mặt
- Nhịp 4: về TTCB.
+ ĐT Bụng: Cúi gập thân
 - ĐT 1- 3 Hai tay giơ cao chân bước rộng bằng vai
 - ĐT 2 Cúi gập người tay chạm chân
 - ĐT 4 Về tư thế chuẩn bị
+ ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.(thực hiện 2 lần 8 nhịp)
- Trò chơi: Nhặt ốc.
- Kiểm tra vệ sinh
- Cô nhận xét buổi tập, động viên trẻ tập tốt hơn ở ngày mai
- Giáo dục trẻ biết cách vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp
c. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi 1,2 vòng quanh s©n
- H« khÈu hiÖu
III. HOẠT ĐỘNG GÓC: ( Soạn chung cho cả tuần)
1. Góc phân vai: 
CÔ GIÁO
a. Mục tiêu:
-Trẻ biết thể hiện vai chơi biết công việc của cô giáo, nhiệm vụ của học sinh.
- BiÕt nhËn vai ch¬i, ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ë gãc ch¬i.
- KhuyÕn khÝch tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o cña trÎ, høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
- GÝao dôc trÎ tÝch luü kinh nghiÖm cho b¶n th©n.
- BiÕt cÊt dän ®å dïng, ®å ch¬i, röa tay khi ch¬i xong.
- GÝao dôc trÎ gi÷ g×n VSMT tr­êng líp s¹ch sÏ.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng lô tô tranh ảnh, một số hoạt động hàng ngày ở lớp của trẻ ... 
c. Tæ chøc ho¹t ®éng:
*. Thỏa thuận trước khi chơi
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngày nhà giáo việt nam
- Giíi thiÖu cho trÎ vÒ gãc ch¬i hôm nay cô con mình cùng chơi ở Góc phân vai: Cô giáo dạy học...
Các con có muốn đóng vai làm cô giáo không? Ngoài cô giáo dạy học thì lớp học cần có ai nữa nhỉ?. 
- Vậy ai làm người đóng vai cô giáo nào, ai làm vai học sinh nào, cô giáo hàng làm công việc gì, học sinh thì phải như thế nào
- Cho trÎ tù nhËn vai ch¬i vµ tiÕn hµnh ch¬i 
- TrÎ bÇu ra nhãm tr­ëng.
*. Qóa tr×nh ch¬i.
- Cô giới thiệu góc chơi rồi cho trẻ về góc chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát, động viên trẻ,cô đến nhóm trẻ chơi hỏi trẻcon đang chơi gì vậy cô giáo thì dạy các bạn học sinh gì, học sinh không vâng lời cô giáo thì con phải làm thế nào?.Các bạn học sinh đang làm gì vậy, con học bài gì, ai dạy các con vậy?
nếu trẻ còn lúng túng cô gợi ý, giúp đỡ để trẻ hoàn thành vai chơi của mình. 
- KhuyÕn khÝch trÎ giao l­u víi nhãm ch¬i kh¸c 
- Gi¸o dôc trÎ ch¬i ®oµn kÕt vµ biÕt gióp ®ì nhau khi ch¬i.
*. Nhận xét sau khi chơi
- C« tæ chøc cho nhãm trÎ ®i tham quan lÉn nhau
- Cho nhãm tr­ëng cña nhãm nhËn xÐt c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong nhãm.
- Cuối buổi cô cho trẻ nhận xét vai chơi của mình, của bạn, cô nhận xét chung.
- Nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh sau ch¬i.
2 Góc xây dựng:
KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC
a. Mục tiêu: 
-Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình, biết công việc của từng người trong nhóm, biết tên gọi của các dụng cụ cña nghề xây dựng để xây được khuân viên trường học.
- BiÕt cÊt dän ®å dïng, ®å ch¬i, röa tay khi ch¬i xong.
- GÝao dôc trÎ gi÷ g×n VSMT tr­êng líp s¹ch sÏ.
b. Chuẩn bị.
- Đồ dùng, dụng cụ của nghề xây dựng, các khối gỗ, nút ghép, các thanh nhựa để làm hàng rào, gạch và các vật liệu xây dựng khác,...
c. Tæ chøc ho¹t ®éng:
*. Thỏa thuận trước khi chơi
- Cho trẻ hát bài “Cô và mẹ”. Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam.?
- Hỏi trẻ muốn xây được khuân viên trường học thì phải cần đến ai và những nguyên vật liệu gì. Con thích xây lên khuân viên trường học không.
- Cô giíi thiÖu cho trÎ vÒ gãc ch¬i, vậy ai làm bác thợ cả nào, ai làm thợ xây,ai là người đi chuyên chở nguyên vật liệu nào. Phải xây như thế nào mới thành được khuân viên trường học. Xây xong rồi phải có gì thì mới tạo được khuân viên trường thật đẹp?
- Cho trÎ tù nhËn vai ch¬i vµ tiÕn hµnh ch¬i 
- TrÎ bÇu ra nhãm tr­ëng.
*. Qóa tr×nh ch¬i.
- C« ®Õn tøng gãc h­íng dÉn gîi ý trÎ ch¬i.
- C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ ®Ó trÎ thùc hiÖn néi dung ch¬i vµ c« cã thÓ ch¬i cïng trÎ. Con đang chơi gì đấy, con xây khuân viên trường học để làm gì vậy. Tại sao phải có khuân viên trường học. Không có khuân viên trường thì có thành lớp học không. Nếu thiếu thì xẽ như thế nào?
- KhuyÕn khÝch trÎ giao l­u víi nhãm ch¬i kh¸c 
- Gi¸o dôc trÎ ch¬i ®oµn kÕt vµ biÕt gióp ®ì nhau khi ch¬i.
*. Nhận xét sau khi chơi
- C« tæ chøc cho nhãm trÎ ®i tham quan lÉn nhau
- Cho nhãm tr­ëng cña nhãm nhËn xÐt c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong nhãm.
- Cuối buổi cô cho trẻ nhận xét vai chơi của mình, của bạn, cô nhận xét chung.
- Nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh sau ch¬i.
3. Góc tạo hình:
LÀM THIỆP CHÚC MỪNG
a. Mục tiêu: 
- BiÕt nhiÖm vô, nhiÖm vô cña m×nh ë gãc ch¬i.
- BiÕt nhËn vai ch¬i, ph©n vai ch¬i, biết cách tạo hình để làm thành chiếc thiếp và sản phẩm của mình đẹp.
- KhuyÕn khÝch tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o cña trÎ, høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
- GÝao dôc trÎ tÝch luü kinh nghiÖm cho b¶n th©n.
- BiÕt cÊt dän ®å dïng, ®å ch¬i, röa tay khi ch¬i xong.
- GÝao dôc trÎ gi÷ g×n VSMT tr­êng líp s¹ch sÏ.
b. Chuẩn bị.
- Đồ dùng, ®å ch¬i phôc vô gãc ch¬i: Bài hát, b¨ng ®Üa về ngày nhà giáo việt nam giấy A4, giấy màu, keo dán. Bút màu
c. Tæ chøc ho¹t ®éng:
*. Thỏa thuận trước khi chơi
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngày nhà giáo việt nam. Bạn nào kể cho cô và các bạn cùng biết ngày nhà giáo việt nam thì các bạn học sinh xẽ làm gì vào ngày đó?
- Hôn nay cô con mình cùng chơi ở góc tạo hình nhé. Chúng mình cùng Làm thiệp chúc mừng nhé. Khi làm thiếp các con định làm như thế nào?. Làm gì đầu tiên. Khi tạo xong hình chiếc thiếp rồi thì chúng mình làm gì đẻ cho chiếc thiếp đẹp...?
- Khi thực hiện chúng mình không được nói chuyện để nhanh hòan thành bài và sản phẩm nhé
- Cho trÎ tù nhËn vai ch¬i vµ tiÕn hµnh ch¬i 
- TrÎ bÇu ra nhãm tr­ëng.
*. Qóa tr×nh ch¬i.
- C« ®Õn từng gãc h­íng dÉn gîi ý trÎ ch¬i.
- Cô đến từng nhóm chơi hỏi trẻ con đang làm công việc gì thế, con làm thiếp để gì vậy... ?.
- C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ ®Ó trÎ thùc hiÖn néi dung ch¬i vµ c« cã thÓ ch¬i cïng trÎ 
- KhuyÕn khÝch trÎ giao l­u víi nhãm ch¬i kh¸c 
- Gi¸o dôc trÎ ch¬i ®oµn kÕt vµ biÕt gióp ®ì nhau khi ch¬i.
*. Nhận xét sau khi chơi
- C« tæ chøc cho nhãm trÎ trưng bày sản phẩm
- Cho nhãm tr­ëng cña nhãm nhËn xÐt bài tô cña tõng thµnh viªn trong nhãm.
- Cuối buổi cô cho trẻ nhận xét vai chơi của mình, của bạn, cô nhận xét chung.
- Nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh sau ch¬i.
4. Góc TN: 
CHĂM SÓC CÂY XANH
a. Mục tiêu: 
- BiÕt nhiÖm vô, nhiÖm vô cña m×nh ë gãc ch¬i.
- BiÕt nhËn vai ch¬i, ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ë gãc ch¬i.
- KhuyÕn khÝch tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o cña trÎ, høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
- GÝao dôc trÎ tÝch luü kinh nghiÖm cho b¶n th©n.
- BiÕt cÊt dän ®å dïng, ®å ch¬i, röa tay khi ch¬i xong.
- GÝao dôc trÎ gi÷ g×n VSMT tr­êng líp s¹ch sÏ.
b. Chuẩn bị.
- Đồ dùng, ®å ch¬i phôc vô gãc ch¬i: Đồ dùng chăm sóc vườn...
c. Tæ chøc ho¹t ®éng:
*. Thỏa thuận trước khi chơi
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngày nhà giáo việt nam, cho trẻ kể về , công việc hàng ngày của cô giáo hàng ngày cô giáo làm những công việc gì, có thấy cô giáo chăm sóc các con không?. Cô giới thiêu góc chơi hổi trẻ muốn chăm sóc cây, hoa không nào. Ai tưới nước cho cây nào, ai nhổ cỏ nào,ai bắt sâu nào.. Cho trÎ tự bÇu ra nhãm tr­ëng cho nhóm chơi của mình.
- Cô mời trÎ vÒ gãc ch¬i, ®å ch¬i ë gãc.vµ tiÕn hµnh ch¬i 
*. Qóa tr×nh ch¬i.
- C« ®Õn từng gãc h­íng dÉn gîi ý trÎ ch¬i.
- C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ ®Ó trÎ thùc hiÖn néi dung ch¬i vµ c« hỏi về công việc của từng trẻ đang thực hiện, con tưới cây để làm gì...? cïng chơi với trẻ 
- KhuyÕn khÝch trÎ giao l­u víi nhãm ch¬i kh¸c 
- Gi¸o dôc trÎ ch¬i ®oµn kÕt vµ biÕt gióp ®ì nhau khi ch¬i.
*. Nhận xét sau khi chơi
- C« tæ chøc cho nhãm trÎ ®i tham quan lÉn nhau
- Cho nhãm tr­ëng cña nhãm nhËn xÐt c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong nhãm.
- Cuối buổi cô cho trẻ nhận xét vai chơi của mình, của bạn, cô nhận xét chung.
- Nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh sau ch¬i.
IV. VỆ SINH ĂN TRƯA : ( soạn chung cho cả tuần)
a.Mục tiêu :
- Trẻ biết tên món ăn , biết giá trị dinh dưỡng có trong món ăn .
- Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ , không làm rơi vãi thức ăn.
- Trẻ biết mời cô giáo và bạn bè .
- Rèn cho trẻ các thói quen ăn uống hợp vệ sinh ( Nhặt cơm rơi , lau tay , che miệng khi hắt hơi , ho ...)
- Động viên giáo dục trẻ ăn hết xuất 
b. Chuẩn bị : 
- Bàn ghế , bát , thìa đủ cho trẻ .
- khăn lau ẩm ,đĩa đựng cơm rơi .
 - Khăn lau miệng , cốc uống nước .
- Cơm , thức ăn đầy đủ theo xuất của trẻ .
c.Tiến hành : 
* Trước khi ăn : 
- Kê bàn ghế đầy đủ cho trẻ .
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch .
- Cô rửa tay bừng xà phòng , đầu tóc gọn gàng .
- Chia cơm , thức ăn đầy đủ cho trẻ .
- Bát Thìa , cốc đủ với số lượng cho trẻ .
*Trong khi ăn :
- Cô giới thiệu món ăn và giá trị dinh dưỡng của các món ăn .
- Nhắc trẻ trộn đều thức ăn và cố ăn hết xuất .
- Tạo không khí vui vẻ , thoải mái ,động viên trẻ ăn hết xuất .
- Chú ý tới những trẻ biếng ăn , ăn chậm .
- Đề phòng trẻ bị hóc , bị sặc .
- Chan canh , lây thêm cơm cho trẻ .
* Sau khi ăn: 
- Cô nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định .
- Hướng dẫn trẻ lau tay , uống nước súc miệng .
- Nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng , không chay nhảy đùa nghịch .
V. VỆ SINH NGỦ TRƯA ( Soạn chung cho cả tuần )
a. Mục tiêu : 
- Trẻ được thoải mãi về tinh thần .
- Trẻ ngủ ngon giấc không làm ồn mất trật tự 
 Giáo dục trẻ đi ngủ không nói chuyện , ngu ngon để đảm bảo sức khỏe .
b. Chuẩn bị : 
- Phòng ngủ thoáng mát , có đủ giát giương chăn chiếu cho trẻ .
c. Tiến hành : 
- Cô hướng dẫn trẻ kê giát gường . 
- Cho trẻ cởi bớt quần áo cho thoải mãi .
- Cho trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ ngủ theo giới tính , nằm đúng tư thế .
- Tách riêng những trẻ cần chú ý để theo dõi và sử lý kịp thời .
- Đắp chăn cho trẻ nếu lạnh .
- Sửa tư thế ngủ cho trẻ .
VI. ĂN BỮA PHỤ: ( Soạn chung cho cả tuần)
a. Mục tiêu: 
Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ
b. Chuẩn bị:
- Quà chiều đầy đủ cho trẻ.
- Bàn ghế, bát thìa, ca cốc cho trẻ.
- Đĩa đựng khăn, khăn ẩm lau cho trẻ
c. Tiến hành:
* Trước khi ăn:
Hướng dẫn trẻ cất gọn gàng chăn, gối.
Cho trẻ đi vệ sinh
Chải đầu tóc gọn gàng cho trẻ.
Kê bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.
* Trong khi ăn:
Giới thiệu món quà chiều
Cô cho trẻ ăn bữa phụ
Nhắc trẻ ăn hết xuất.
Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ.
Chú ý tới những trẻ biếng ăn, ăn chậm.
Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
* Sau khi ăn:
- Nhắc trẻ vứt rác đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ lau tay, lau miệng, uống nước.
- Nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, không chạy nhảy đùa nghịch.
IX. VỆ SINH TRẢ TRẺ( Soạn chung cho cả tuần)
- Vệ sinh cá nhân trẻ, lớp học sạch sẽ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, nhắc trẻ chào cô giáo và các bạn trước khi về
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
- Trả trẻ đúng phụ huynh.
F. KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ 2 ngày 16 tháng 11 năm 2015
I. ĐÓN TRẺ-CHƠI- ĐIỂM DANH- BÁO ĂN (Thực hiện như đầu tuần)
II. THỂ DỤC SÁNG (Thực hiện như đầu tuần)
III. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTC
 NHẢY LÒ CÒ 3 M 
1. Mục tiêu:
- Rèn cho trẻ sự dẻo dai, khoẻ mạnh, và cho trẻ đôi tay khéo léo trong khi luyện tập
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện được tốt vận động và biết chơi trò chơi
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng
- Giáo dục trẻ có ý thức tập luyện, và yêu quý cô giáo
2. Chuẩn bị:
- Máy, đĩa nhạc.
- Túi cát 20 túi, tranh về ngày nhà giáo việt nam
- Sân tập bằng phẳng
3.Tổ chức hoạt động:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài: Cô và mẹ
- Hỏi trẻ bài hát nói về ai?
- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo việt nam
- Giáo dục trẻ yêu quí cô giáo.
* Hoạt động 2: Nội dung bài dạy:
+ Khởi động
Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi khác nhauTrẻ đi trên nền nhạc bài hát "Cô và mẹ”
+Trọngđộng
- BTPTC:
+ ĐT cơ tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Chuẩn bị: Hai tay thả xuôi.
- Nhịp 1,3: Hai tay đưa ngang rộng bằng vai
- Nhịp 2: Gập khuỷu tay, tay chạm vai.
- Nhịp 4: về TTCB. “ tập 2 lần 8 nhịp”
+ ĐT chân: Đứng khuþu gèi :(thực hiện 2 lần 8 nhịp)
- Chuẩn bị: Hai tay thả xuôi.
- Nhịp 1,3: 2 Tay đưa ngang rộng bằng vai.
- Nhịp 2: Khuỵu gối, tay đưa song song trước mặt
- Nhịp 4: về TTCB.
+ ĐT Bụng: Đứng quay người sang hai bên.:(thực hiện 2 lần 8 nhịp)
- Chuẩn bị: Hai tay thả xuôi.
- Nhịp 1,3: 2 tay chống hông.
- Nhịp 2: Quay người sang bên phải(trái)
- Nhịp 4: về TTCB
+ ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.(thực hiện 2 lần 8 nhịp)
( Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp trên nền nhạc bài hát "Cô và mẹ” 
*VĐCB:
+ Cô giới thiệu tên vận động" Nhảy lò cò 3 m ”
+ Cô tập mẫu lần 1: Không giải thích
- Hỏi trẻ tên vận động
+Cô tập mẫu lần 2 và kết hợp giải thích:
 TCB: Cô đứng ở đầu hàng khi nghe gọi tên cô lên đứng gần vạch xuất phát, ở tư thế chuẩn bị, 
cô đứng trên một chân, chân kia co gối tay chống hông, nghe hiệu lệnh nhảy lò cò nhún chân dùng lực cơ thể nhảy lò cò trên một chân về phía trước.
 Sau khi nhảy lò cò song 3 m cô nhẹ nhàng đi về cuối hàng. 
- Vừa rồi các con đã được quan sát cô làm mẫu. Nhiệm vụ của các con phải tập đúng, chính xác yêu cầu của bài tập. Thực hiện xong cô đi về phía cuối hàng.  
- Cho hai trẻ tập mẫu ( Cô quan sát chú ý nếu trẻ làm sai cô sửa sai và có thể hướng dẫn trẻ lại)
+ Cho cả lớp cùng nhau thực hiện bài vận động thưc hiện 2 lần ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
( Cô nhận xét và động viên trẻ sau mỗi lần tập)
+ Cô cho trẻ tập dưới dạng thi đua. Kết thúc bản nhạc "Cô và mẹ”
 - Cô chú ý nhắc nhở, sửa sai cho trẻ và cho trẻ thực hiện chưa tốt thực hiện lại.
- Cô hỏi lại trẻ tên vận động
- Cô mời 1 trẻ lên tập lại
+ TCVĐ: Gấu và người thợ săn
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi
- GD: Trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống đủ các chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh, giúp đỡ bạn khi học,...
- Hồi tĩnh: trẻ đi lại, hít thở nhẹ nhàng và thư giãn, đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1, 2 lần
*Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động
- Cô nhật xét và tuyên dương trẻ
-Trẻ trả lời
-Trẻ hát
-Trẻ đi các kiểu đi các kiểu đi khác nhau
-Trẻ tập
-Trẻ tập
-Trẻ nghe
-Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời 
-Trẻ nghe và quan sát
- Hai trẻ tập
-Trẻ tập
-Trẻ tập và thi đua
-Trẻ tập
-Trẻ trả lời
-Trẻ chơi
- Trẻ lắng nge
-Trẻ đi vòng quanh sân
PTTM
VÏ quµ tÆng c« gi¸o
I. Môc tiªu:
- TrÎ biÕt sö dông c¸c nÐt vÏ ®¬n gi¶n ®Ó vÏ hoa tÆng c« gi¸o
- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho trÎ
- RÌn kü n¨ng cho trÎ vÏ
- Gi¸o dôc trÎ yªu quý kÝnh träng c« gi¸o
2. ChuÈn bÞ:
- GiÊy vÏ, bót mµu cho trÎ
- Tranh vÏ hoa
3. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
* HĐ1 : Ổn định tổ chức gây hứng thú :
C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t bµi “c« vµ mÑ”
Hái trÎ võa h¸t bµi g×? bµi h¸t nãi vÒ ai.
C¸c bµi võa cïng c« h¸t bµi h¸t “C« vµ mÑ” bµi h¸t nãi vÒ c« gi¸o vµ ng­êi mÑ th©n yªu cña chóng m×nh ®Êy
H«m nay c« cã mét mãn quµ muèn tÆng chóng m×nh c¸c b¹n cã muèn biÕt ®Êy lµ quµ g× kh«ng?
Bøc tranh vÏ g×? Trong bøc tranh cã nh÷ng ai? C« gi¸o ®ang lµm g×?
§©y lµ bøc tranh vÏ vÒ c« gi¸o c« ®ang d¹y c¸c b¹n häc bµi vµ c¸c b¹n nhá còng ®ang häc bµi rÊt say s­a cïng c« ®Êy.Kh«ng nh÷ng d¹y chóng m×nh häc mµ c« cßn ch¨m sãc chóng m×nh tõng b÷a ¨n giÊc ngñ,vµ c« còng rÊt yªu c¸c b¹n ®Êy.
- ThÕ c¸c b¹n cã yªu quý c« gi¸o kh«ng?
ThÕ b©y giê c« cïng c¸c b¹n vÏ thËt nhiÒu mãn quµ ®Ó tÆng c« gi¸o chóng m×nh nhÐ.
* HĐ2 : Cho trÎ quan s¸t tranh:
- C« cã bøc tranh g× ®©y?
B¹n nµo cã nhËn xÐt vÒ bøc tranh vÏ b«ng hoa nµy
C« nh¾c l¹i cho trÎ nghe.
Ngoµi b«ng hoa mµ chóng m×nh võa quan s¸t ra cßn rÊt nhiÒu nh÷ng b«ng hoa kh¸c n÷a chóng m×nh quan s¸t xem c« cßn cã hoa g× n÷a nhÐ.
- C« chèt l¹i cho trÎ nghe
* HĐ3 :  TrÎ thùc hiÖn:
- Hái l¹i trÎ c¸ch vÏ b«ng hoa
Muèn vÏ ®­îc b«ng hoa con vÏ nh­ thÕ nµo?
(Hái 3-4 trÎ )
C« quan s¸t h­íng dÉn nh÷ng trÎ cßn yÕu ch­a biÕt vÏ?
* HĐ4 :  NhËn xÐt s¶n phÈm
- Cho trÎ mang s¶n phÈm lªn trưng bµy.
- Hái trÎ vÏ ®­îc b«ng hoa g×? con thÝch bµi cña ai, v× sao con thÝch?
C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ
KÕt thóc c« cho trÎ ®äc bµi th¬ c« gi¸o cña con.
TrÎ h¸t
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ tr¶ lêi
V©ng ¹
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ nhËn xÐt
TrÎ tr¶ lêi
TrÎ l¾ng nghe
TrÎ nãi c¸ch vÏ
TrÎ tr¶ lêi
T

File đính kèm:

  • docnha giao vn trang 15-16.doc
Giáo Án Liên Quan