Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non Hương Phong

Trong hệ thống giáo dục quốc dân,giáo dục mầm non chiếm một vị tríquan trọng, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu giáo dục con người phát triển một cách toàn diện. Mà giáo dục mầm non là nơi đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ, trang bị những kiến thức cơ bản để giúp trẻ tự tin bước vào lớp 1 với bao điều mới lạ. Vì thếtrong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, nhiệm vụ của tổ chuyên môn giữ một vai trò vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của nhà trường.

Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động trong nhà trường đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của cô và trẻ. Trong đó chuyên môn là yếu tố quyết định hàng đầu sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

Để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm gần đây ngành giáo dục đặc biệt quan tâm đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Trong đó đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn luôn được coi trọng để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trong nhà trường.

Thực tế cho thấy, tổ chuyên môn như một mắc xích cực kỳ quan trọng trong bộ máy quản lý của nhà trường, tổ chuyên môn đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa nhà trường và đội ngũ giáo viên, vừa làm công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường vừa giúp nhà trường triển khai các văn bản, các kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn.

Mặc khác đổi mới sinh hoạt chuyên môn cũng chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên, đây không phải là vấn đề quan trọng mà là vắn đề then chốt quyết định chất lượng đội ngũ và hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non.

Từ thực tế cho thấy trong những năm qua, mặc dù có nhiều đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường màm non Hương Phong với nhiều hình thức khác nhau, song do chất lượng đội ngũ của giáo viên không đồng đều, năng lực của một số giáo viên chưa tương xứng với trình độ đào tạo còn lúng túng trong cách tổ chức các hoạt động theo phương pháp mới “lấy trẻ làm trung tâm”, một số giáo viên còn nặng về phương pháp “cô nói trẻ nghe”, chưa phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ. Mặt khác nội dung sinh hoạt chuyên môn của các tổ chưa phong phú còn mang tính hình thức, đối phó, chung chung, chưa đi vào trọng tâm, thiếu thiết thực.

Từ những nguyên nhân trên, là người cán bộ quản lý, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn, nên bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường ngày càng đạt kết quả cao thì cần phải có sự đổi mới trong cách quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn. Chính vì vậytôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non Hương Phong”. Với mong muốn giúp cho trường có một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đồng thời cũng nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của ngành đề ra.

 

docx15 trang | Chia sẻ: thomas0207 | Ngày: 07/10/2020 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non Hương Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HƯƠNG PHONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hương Phong, ngày 20 tháng 6 năm 2020
BÁO CÁO
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Họ và tên: Võ Thị Tuyến; Nam/Nữ: Nữ
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đai học sư phạm mầm non
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Hương Phong
Tên đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non Hương Phong”.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong hệ thống giáo dục quốc dân,giáo dục mầm non chiếm một vị tríquan trọng, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu giáo dục con người phát triển một cách toàn diện. Mà giáo dục mầm non là nơi đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ, trang bị những kiến thức cơ bản để giúp trẻ tự tin bước vào lớp 1 với bao điều mới lạ. Vì thếtrong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, nhiệm vụ của tổ chuyên môn giữ một vai trò vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của nhà trường.
Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động trong nhà trường đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của cô và trẻ. Trong đó chuyên môn là yếu tố quyết định hàng đầu sự tồn tại và phát triển của nhà trường.
Để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm gần đây ngành giáo dục đặc biệt quan tâm đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Trong đó đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn luôn được coi trọng để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trong nhà trường.
Thực tế cho thấy, tổ chuyên môn như một mắc xích cực kỳ quan trọng trong bộ máy quản lý của nhà trường, tổ chuyên môn đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa nhà trường và đội ngũ giáo viên, vừa làm công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường vừa giúp nhà trường triển khai các văn bản, các kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn.
Mặc khác đổi mới sinh hoạt chuyên môn cũng chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên, đây không phải là vấn đề quan trọng mà là vắn đề then chốt quyết định chất lượng đội ngũ và hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non.
Từ thực tế cho thấy trong những năm qua, mặc dù có nhiều đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường màm non Hương Phong với nhiều hình thức khác nhau, song do chất lượng đội ngũ của giáo viên không đồng đều, năng lực của một số giáo viên chưa tương xứng với trình độ đào tạo còn lúng túng trong cách tổ chức các hoạt động theo phương pháp mới “lấy trẻ làm trung tâm”, một số giáo viên còn nặng về phương pháp “cô nói trẻ nghe”, chưa phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ. Mặt khác nội dung sinh hoạt chuyên môn của các tổ chưa phong phú còn mang tính hình thức, đối phó, chung chung, chưa đi vào trọng tâm, thiếu thiết thực...
Từ những nguyên nhân trên, là người cán bộ quản lý, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn, nên bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường ngày càng đạt kết quả cao thì cần phải có sự đổi mới trong cách quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn. Chính vì vậytôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non Hương Phong”. Với mong muốn giúp cho trường có một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đồng thời cũng nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu của ngành đề ra.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1.Những vấn đề lý luận chung:
Trong những năm gần đây với xu thế hội nhập và phát triển đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo cần đào tạo đội ngũ quản lý có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ mới đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa VII khẳng định: “Khẩn trương đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp”. Bởi lẽ đội ngũ quản lí có nhận thức đúng về hoạt động tổ chuyên môn, nhận thức đúng về quản lí thì mới quản lí tốt hoạt động tổ chuyên môn. 
Xuất phát từ vai trò của quản lí hoạt động tổ chuyên môn trong việc 
nâng cao chất lượng giáo viên mầm non từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc 
giáo dục trẻ mầm non như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh về 
chuyên môn: “Mỗi người phải biết một nghề để sinh hoạtai lãnh đạo ngành nào, hoạt động nào phải biết chuyên môn về ngành ấy” (Hồ Chí Minh: toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2002,t6, tr.46-47).
Sinh hoạt của tổ chuyên môn có vai trò hết sức quan trọng, hoạt động 
của từng thành viên có vai trò quyết định rất lớn đến kết quả giảng dạy của 
giáo viên cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Thông qua sinh hoạt 
của giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường quản lí được giáo viên về chuyên môn, cũng thông qua hoạt động của tổ chuyên môn giáo viên được tự học, được rút kinh nghiệm học hỏi về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục lẫn nhau, để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
Hơn nữa tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở trong nhà trường, trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn.Hoạt động của tổ luôn có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tổ chuyên môn cầu là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh.
	Theo điều 14 điều lệ trường mầm non tổ chuyên môn có nhiệm vụ: 
Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.
 Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên.
Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.
Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định: Hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như Điều lệ Trường mầm non đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục.
	Tuy nhiên công tác sinh hoạt chuyên môn nói chung và tổ chuyên môn nói riêng trong những năm qua đã có bước tiến bộ. Song về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn vẫn còn chưa cao.
	Thực tế trong những năm học qua các tổ khối chuyên môn đang bộc lộ những khó khăn, vướng mắc hình thức sinh hoạt, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động tổ đặc biệt là hiệu quả các buổi sinh hoạt tổ còn hạn chế.
	Nội dung kế hoạch, sổ ghi biên bản, sổ theo dõi chuyên môn còn nặng nề hình thức, ghi chép còn chung chung, thảo luận về đổi mới phương pháp chưa đi vào chiều sâu, góp ý giờ dạy chưa đi vào mục tiêu, yêu cầu, một số tiết dạy xếp loại khá, tốt chưa thực chất. Một số tổ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn còn mang tính hình thức, chưa căn cứ vào chất lượng thực tế của tổ để xác định chuyên đề của tổ cần sinh hoạt, những hoạt động như: Thao giảng chuyên đề, dự giờ góp ý, còn mang tính đại khái, hình thức có dự giờ nhưng không góp ý, không xếp loại, sinh hoạt tổ khối ít thông qua văn bản hướng dẫn chuyên môn trong sinh hoạt hàng tuần. Vai trò của tổ trưởng chưa thể hiện chất lượng chỉ đạo chuyên môn mà chủ yếu là báo cáo khi nhà trường yêu cầu.
	Còn thiếu kỹ năng lập kế hoạch, chưa mạnh dạn đề xuất những hoạt động của tổ, chủ yếu dựa vào kế hoạch chung chung của nhà trường.
	Hoạt động tổ chuyên môn đặc biệt là vấn đề trao đổi giữa các nhóm chuyên môn hiệu quả chưa cao, đôi khi còn nặng tính hình thức.
	Việc đánh giá chuyên môn chưa tạo được không khí thoải mái trong cán bộ, giáo viên
Trước tình hình thực tế nêu trên và trước những đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ giáo dục và đào tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Là hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường mầm non Hương Phong, tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường.
2.2.Thực trạng của vấn đề:
* Thuận lợi:
Nhà trường luôn được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổng số CBGV,NV là: 39 đ/c đạt trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn có 23 đ/c
Trong đó: BGH: 3 đ/c
 Giáo viên: 27 đ/c
 Nhân viên: 9 đ/c
- Tổng số nhóm lớp: 12 nhóm lớp.
Trong đó: Nhóm nhà trẻ 24-36 tháng: 1 nhóm
	 Lớp 3 tuổi: 2 lớp
 Lớp 4 tuổi: 4 lớp
 Lớp 5 tuổi: 5 lớp
- Tổng số trẻ huy động ra lớp là 335 trẻ
Trong đó: + Nhà trẻ: 20 trẻ
+ Mẫu giáo 3-4 tuổi: 80 trẻ
+ Mẫu giáo 4-5 tuổi: 100 trẻ
+ Mẫu giáo 5-6 tuổi: 108 trẻ
- Tổng số trẻ ăn bán trú là 323 trẻ đạt tỉ lệ 100%
- Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định thành lập các tổ chuyên môn như sau:
+ Tổ mẫu giáo Lớn gồm có 10 giáo viên
+ Tổ mẫu giáo Nhỡ gồm có 8 giáo viên
+ Tổ mẫu giáo Bé – Nhà trẻ gồm có 7 giáo viên
- Tổ chuyên môn tổ chức họp 2 lần/ tháng vào tuần 2 và tuần 4 của tháng; tuy nhiên thời gian sinh hoạt không nhiều, không thường xuyên; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, chưa đi sâu vào quy chế hoạt động chuyên môn.
- Nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn : Tổ trưởng đánh giá tình hình 2 tuần qua, đưa ra kế hoạch cho 2 tuần tới và thông báo một số văn bản (nếu có), các thành viên ý kiến. Việc các thành viên ý kiến cũng chỉ xoay quanh việc đánh giá của tổ trưởng và kế hoạch của tổ trưởng, rất ít khi đề cập đến những vướng mắc về nội dung, chương trình, phương pháp hay trong quá trình giảng dạy của bản thân có vướng mắc. Sau mỗi kỳ khảo sát chất lượng tổ cũng chỉ phân tích chung chung và đưa ra một số giải pháp chung cho toàn khối.
* Khó khăn:
- Trường Mầm non Hương Phong gồm có 04 điểm trường, mỗi điểm trường cách xa nhau từ 4-5 km. Điểm trường chính ở trung tâm xã Hương Phong và các điểm trường lẻ nằm ở thôn Thanh Phước, Thuận Hòa và thôn Vân Quật Đông. 
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu nhiều, thiếu phòng học, các phòng chức năng....
- Số lượng trẻ trong mỗi lớp phân bố không đồng đều.
- Đa số giáo viên trong tổ còn lúng túng trong việc xác định kiến thức và kỹ năng.
- Xây dựng kế hoạch tuần, kế hoạch tháng còn sơ sài, xác định bài dạy còn chung chung.
- Sự chuẩn bị của từng giáo viên trước khi tham gia sinh hoạt hầu như không có; ý thức tham gia xây dựng chưa cao.
- Hồ sơ, sổ sách cập hàng ngày sai sót và tẩy xóa nhiều; hồ sơ có khả năng đáp ứng việc thu thập thông tin thấp; nội dung thông tin tuy được cập nhật khá đầy đủ tuy nhiên chưa có sự logic;
* Số liệu:
Qua khảo sát ban đầu về trình độ và kết quả đạt được chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường trong năm học 2019 - 2020 như sau:
- Số lượng:
Năm học
Tổng số
GV nghỉ thai sản
Độ tuổi
Tổ chuyên môn
Cao nhất
Thấp nhất
Tổ MG Lớn
Tổ MG Nhỡ
Tổ MG Bé-NT
2019 - 2020
27
02
48
26
10
9
7
- Về trình độ đào tạo: 
Năm học
Số lượng
Trình độ đào tạo
Đại Học
Cao Đẳng
Trung cấp
2019 - 2020
27
23
- Kết quả khảo sát chất lượng của giáo viên trong các tổ đầu năm:
Tổ
Tổng số
GV
Xếp loại
Xếp loại
Xếp loại
Xếp loại
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
Số lượng
Tỉ lệ
Số lượng
Tỉ lệ
Số lượng
Tỉ lệ
Số lượng
Tỉ lệ
Mẫu giáo Lớn
10
Mẫu giáo Nhỡ
8
Mẫu giáo Bé – n. Trẻ
7
Từ thực trạng trên với trách nhiệm là người quản lý chuyên môn luôn mong muốn chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn của nhà trường được đi lên. Sau đây tôi xin đưa ra một số giải pháp trong công tác sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:
II. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
* Biện pháp 1: Thành lập tổ chuyên môn
Ngay từ tháng tám tôi đã tham mưu với các đồng chí trong ban Giám hiệu thành lập tổ chuyên môn để phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Tổ chuyên môn gồm có 04 đồng chí đại diện cho các khối( Khối 5 tuổi, khối 4 tuổi, khối 3 tuổi, khối nhà trẻ và tổ nuôi) là lực lưỡng nòng cốt, vì vậy cần chọn giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với đồng nghiệp, có năng lực sư phạm để chỉ đạo phân công điều hành giáo viên trong các khối.
Tổ trưởng tổ chuyên môn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khả năng nắm bắt nhanh tình hình trong tổ, luôn bao quát mọi việc, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng đồng nghiệp, linh hoạt sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những vấn đề liên quan đến tổ, tổ chức duy trì được mối đoàn kết nội bộ
Căn cứ kế hoạch của nhà trường Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ. Kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng, nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu các mặt, biện pháp thực hiệnKế hoạch tuần phải nêu rõ công việc làm trong ngày, người thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, biện pháp, kết quả
Thống nhất nề nếp sinh hoạt tổ và quy định chung của tổ, thiết lập hồ sơ theo quy định. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần trong 1 tháng, những nội dung sinh hoạt cần xây dựng trước và thông báo cho các thành viên trong tổ để chuẩn bị chu đáo. Khắc phục sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa, chiếu lệ .
Vận động giáo viên nghiêm túc chấp hành phân công chuyên môn nhà trường, mỗi giáo viên nâng cao tinh thần tự giác thẳng thắn góp ý với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tổ trưởng các khối phải dựa trên kế hoạch chuyên môn của nhà trường, để vạch ra nội dung sinh hoạt tổ một cách cụ thể, chi tiết, tránh tình trạng đến lúc họp mới đưa ra nội dung, như vậy sẽ bị động không đảm bảo nội dung, có thể bỏ sót những vấn đề quan trọng. Để thực hiện sinh hoạt của tổ có chất lượng, cần theo quy trình sau:
Thứ nhất: Nhận xét đánh giá của tổ trong hai tuần trước, phát hiện những vấn đề nảy sinh cùng trao đổi thảo luận đi đến thống nhất;
Thứ hai: Thống nhất nội dung các bài dạy trong hai tuần tiếp theo. Xác định rõ mục tiêu cần đạt, phương tiện, thiết bị dạy học cần sử dụng và nội dung tích hợp những gì trong từng hoạt động Xác định rõ kiến thức và kỹ năng để đưa ra những phương pháp, hình thức tối ưu nhất.
Thứ ba: Khi rút kinh nghiệm giờ dạy nên phản hồi tích cực, nắm bắt học hỏi những giải pháp hay, chỉ rõ những hạn chế mà giáo viên trong tổ mắc phải để người được góp ý thấy được ưu diểm và hạn chế. Từ đó cùng nhau học tập cái hay sự sáng tạo để trao dồi chuyên môn nghiệp vụ.
Thứ tư: Yếu tố không thể thiếu được trong sinh hoạt tổ đó là tinh thần tự giác của mỗi thành viên trong tổ. Tất cả đều coi sinh hoạt tổ là hoạt động thường xuyên để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Các tổ chuyên môn đều là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nhà trường. Tổ khối chuyên môn có tốt, làm việc khoa học, có sự đoàn kết thống nhất cao, các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao nỗ lực hết mình thì chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng nâng cao vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định. 
* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch chuyên môn
	Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của các cấp đã chỉ đạo và hướng dẫn. Tôi đã dựa vào đó để xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch từng tháng cụ thể, rõ ràng, kế hoạch tuần, xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể chương trình dạy cho các khối lớp phù hợp, sát với tình hình của trường	
Chỉ đạo giáo viên các khối lớp họp tổ chuyên môn đầu năm để xây dựng mục tiêu chủ đề năm học cho phù hợp với khối của mình.
 Trong cuộc họp, giáo viên trong tổ tự đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng để làm sao mục tiêu chủ đề của khối sát với điều kiện thực tế của từng lớp, nội dung giáo dục phải đảm bảo:
 + Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; đảm bảo tính liên thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ và mẫu giáo; thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.
 + Phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; cung cấp kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, tự tin và hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.
 Mặt khác hướng dẫn giáo viên đưa các lĩnh phát triển mà kết quả giáo viên mong đợi ở trẻ cần đạt được trong năm học dựa theo cuốn sách “ Chương trình giáo dục mầm non” của Bộ giáo dục và đào tạo.
 Ngoài ra phải chỉ đạo các khối lớp xây dựng kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch soạn bài phải được hiệu phó chuyên môn duyệt trước một tuần mới được thực hiện. 
 Riêng khối 5 tuổi giáo viên phải họp bàn đưa 120 chỉ số của bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi vào 9 chủ đề trong năm học, sao cho phù hợp. Họp tổ để thống nhất những chỉ số nào gửi phụ huynh, chỉ số nào dạy ở lớp để gia đình kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
* Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ qua các buổi sinh hoạt, thao giảng, hội thảo chuyên đề.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã trao đổi với đồng chí hiệu trưởng tổ chức cho các đồng chí giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các buổi tập huấn, hội thảo, các buổi bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp cho cán bộ quản lý thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi thao giảng, dự giờ giáo viên ở trường tôi có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, kinh nghiệm về trình bày sổ sách khoa học, cách soạn bài, cách xác định kiến thức và kỹ năng, nghệ thuật thu hút trẻ khi tham gia hoạt động, cách xử lý tình huống sư phạm, tạo môi trường nhóm lớp cho trẻ hoạt động nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.
Khi tổ chức sinh hoạt tổ tôi cũng chỉ đạo cho các tổ trưởng các khối phải xoáy sâu vào những điểm giáo viên trong tổ còn yếu kém, yếu kém về mặt nào ta bồi dưỡng ngay về mặt đó.
Ví dụ: Khi tôi dự sinh hoạt chuyên môn của tổ 3 tuổi nhiều giáo viên trong tổ còn lúng túng trong quá trình đánh giá trẻ, các thành viên trong tổ đưa ra các ý kiến còn lúng túng chỗ nào cần tháo gỡ, qua buổi sinh hoạt các thành viên trong tổ cảm thấy hết băn khoăn hơn khi đánh giá trẻ trong lớp mình phụ trách.
Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn các tổ phải chú trọng tìm và đưa ra những giải pháp, biện pháp hữu hiệu, nếu giáo viên trong tổ mình còn yếu về việc xác định kiến thức, kỹ năng cho bài dạy, vậy phải bồi dưỡng cho các đồng chí giáo viên bằng cách: Sẽ lấy ví dụ kế hoạch hoạt động một tuần của một lớp sau đó tổ sẽ cùng nhau trao đổi và mổ xẻ từng hoạt động một về cách xác định kiến thức và kỹ năng của hoạt động này như thế nào? 
Ví dụ: Hoạt động dạy trẻ đọc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” thuộc chủ đề “ Nghề nghiệp”.
Với bài thơ này đồng chí tổ trưởng sẽ yêu cầu các đồng chí giáo viên trong tổ sẽ đưa ra ý kiến của mình về việc xác định kiến thức kỹ năng trẻ cần đạt được khi dạy trẻ đọc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”. Trên cơ sở đó tổ trưởng sẽ thống nhất với các thành viên trong tổ.
+ Về kiến thức: - Trẻ biết tên bài thơ,
- Biết tên tác giả của bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
+ Về kỹ năng: - Trẻ đọc thuộc bài thơ
	- Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm
	- Trẻ biết ngắt nghỉ đúng chỗ
	- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô.
Từ đó giáo viên có thể xác định kiến thức, kỹ năng của các hoạt động để tổ chức các hoạt động có hiệu quả 
Mặt khác, khi các tổ sinh hoạt chuyên môn còn phải bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp 

File đính kèm:

  • docxSang kien kinh nghiem_12849115.docx
Giáo Án Liên Quan