Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Thế giới thực vật - Đề tài: Chữ h-k - Nguyễn Thị Minh Hiên

Hoa hồng

Hoa loa kèn

So sánh h - k

ppt14 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Thế giới thực vật - Đề tài: Chữ h-k - Nguyễn Thị Minh Hiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	* Đề tài: Chữ h- k	* Chủ điểm: Thế giới thực vật	* gv: nguyễn thị minh hiênGiáo án: LQ chữ viếthoa hồnghoa hồngh H h Hoa loa kènHoa loa kènkk kh kso sánh 

File đính kèm:

  • pptlam_quen_chu_cai_h_k.ppt