Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nước - Hiện tượng thiên nhiên - Làm quen chữ cái v - r - Lâm Mỹ Tiên

Đêm trằm tròn vành vạnh

Tỏa ánh vàng khắp nơi

Những đêm nào trở khuyết

Trông giống con thuyền trôi?

Nước đổ ào ào

Từ trên trời xuống

Ngập bờ, ngập ruộng

Chảy tràn phố phường

Người đi trên đường

Ai cũng vội chạy

Là cái gì vậy?

 

ppt40 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ điểm: Nước - Hiện tượng thiên nhiên - Làm quen chữ cái v - r - Lâm Mỹ Tiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ Xà HÀ TIÊNTRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HỒChủ điểm: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬTMôn: Làm Quen Chữ Cái l - m - n Giaùo vieân: Laâm Myõ TieânLôùp: 5 tuoåiPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ Xà HÀ TIÊNTRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HỒChủ điểm: NƯỚC - HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊNMôn: Làm Quen Chữ Cái V - RGiaùo vieân: Laâm Myõ TieânLôùp: 5 tuoåiBồng bềnh từng đám nhẹ trôiLang thang bay khắp bầu trời quê ta?Đêm trằm tròn vành vạnhTỏa ánh vàng khắp nơiNhững đêm nào trở khuyết Trông giống con thuyền trôi?Khi mưa nhìn mãi không raTạnh rồi mới thấy mọc ra đầy trời?Nước đổ ào àoTừ trên trời xuốngNgập bờ, ngập ruộngChảy tràn phố phườngNgười đi trên đườngAi cũng vội chạyLà cái gì vậy?Như trống đánh trời caoNấp sau mây che lấpLóe sáng rồi rền vangĐộng vang cả sông núiLà gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?Đêm trằm tròn vành vạnhTỏa ánh vàng khắp nơiNhững đêm nào trở khuyết Trông giống con thuyền trôi?Khi mưa nhìn mãi không raTạnh rồi mới thấy mọc ra đầy trời?Nước đổ ào àoTừ trên trời xuốngNgập bờ, ngập ruộngChảy tràn phố phườngNgười đi trên đườngAi cũng vội chạyLà cái gì vậy?Như trống đánh trời caoNấp sau mây che lấpLóe sáng rồi rền vangĐộng vang cả sông núiLà gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?Khi mưa nhìn mãi không raTạnh rồi mới thấy mọc ra đầy trời?Nước đổ ào àoTừ trên trời xuốngNgập bờ, ngập ruộngChảy tràn phố phườngNgười đi trên đườngAi cũng vội chạyLà cái gì vậy?Như trống đánh trời caoNấp sau mây che lấpLóe sáng rồi rền vangĐộng vang cả sông núiLà gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?Nước đổ ào àoTừ trên trời xuốngNgập bờ, ngập ruộngChảy tràn phố phườngNgười đi trên đườngAi cũng vội chạyLà cái gì vậy?Như trống đánh trời caoNấp sau mây che lấpLóe sáng rồi rền vangĐộng vang cả sông núiLà gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?Như trống đánh trời caoNấp sau mây che lấpLóe sáng rồi rền vangĐộng vang cả sông núiLà gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?Cầu gì không bắt qua sôngKhông trèo qua suối lại chồng lên mâyHiện lên giữa bụi mưa bayGiữa vầng nắng tỏa , đoán ngay cầu gì?caàuvoàngcaàoàungVV Vmaëttrôøiaëôømttirrrrrvrôchữ kìdiệu B¾t ®Çu!itcictmihknc TRÒ CHƠIitcictmihkncQUAY LẠI TRÒ CHƠIitcitctmihkncicthknlmnmlvvrvdpcrơraChơi TiếpracvvrvrpcrdraQuay lạiơvrvrrvdpcơraac

File đính kèm:

  • pptTim_hieu_ve_thuc_vat.ppt
Giáo Án Liên Quan