Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Phát triển nhận thức - Đề tài: Khám phá xã hội - Huỳnh Thị Mỹ Linh

Bé yêu trường mầm non

Bé vui vào lớp

Cô giáo đang dạy học sinh

Các bạn đang học bài

Cô và các bạn đang vui chơi ngoài sân

Các bạn và cô giáo đang vui chơi ngoài sân

Cô đang cho bé ăn cơm

Giờ ăn của bé

Bé xêp hàng rửa tay, rửa mặt

CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ RỬA TAY

GIỜ NGỦ

GIỜ RA VỀ

ppt18 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 07/03/2022 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Phát triển nhận thức - Đề tài: Khám phá xã hội - Huỳnh Thị Mỹ Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
GV: HUỲNH THỊ MỸ LINH 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Lớp học của bé 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài: Khám phá xã hội 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
B é yêu trường mầm non 
B é vui vào lớp 
Cô giáo đang dạy học sinh 
Các bạn đang học bài 
Cô và các bạn đang vui chơi ngoài sân 
Các bạn và cô giáo đang vui chơi ngoài sân 
Cô đang cho bé ăn cơm 
Giờ ăn của bé 
Bé xêp hàng rửa tay, rửa mặt 
CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ RỬA TAY 
GIỜ NGỦ 
GIỜ RA VỀ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_phat_trien_nhan_thuc_de_tai_kham_p.ppt
Giáo Án Liên Quan