Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề: Trường mầm non - Chủ đề nhánh 1: Trường mầm non của bé

I. ĐÓN TRẺ - HĐ TỰ CHỌN - TD SÁNG - ĐIỂM DANH - BÁO ĂN.

1. Đón trẻ - trò chuyện sáng

 - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống.

 * Trò chuyện với trẻ về chủ đề :

- Các con đang học ở trường gì ? Lớp các con học là lớp gì ?

- Trong trường có những khu vực gì?

- Con có biết hết tên các lớp không ?

 2. Thể dục sáng : Tập với các động tác tay, chân, bụng, bật.

 a.MĐ - yêu cầu :

- Trẻ tập đúng, đều, đẹp các động tác.

- GD trẻ tính tập thể, kỹ luật, siêng năng luyện tập TDTT để tăng cường sức khoẻ.

 

doc54 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề: Trường mầm non - Chủ đề nhánh 1: Trường mầm non của bé, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề: Trường Mầm non
 Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ ngày 06/ 09 - 16/09/2016. 
 CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : TRƯỜNG MN CỦA BÉ
 (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/ 09 - 09/ 09 / 2016)
 Thứ 2 ngày 06 tháng 09năm 2016
 NGHỈ KHAI GIẢNG
 *****************************************
 Thứ 3 ngày 06 tháng 09 năm 2016
I. ĐÓN TRẺ - HĐ TỰ CHỌN - TD SÁNG - ĐIỂM DANH - BÁO ĂN.	
1. Đón trẻ - trò chuyện sáng
 - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống...
 * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : 
- Các con đang học ở trường gì ? Lớp các con học là lớp gì ?
- Trong trường có những khu vực gì?
- Con có biết hết tên các lớp không ?
	2. Thể dục sáng : Tập với các động tác tay, chân, bụng, bật.
	a.MĐ - yêu cầu :
- Trẻ tập đúng, đều, đẹp các động tác.
- GD trẻ tính tập thể, kỹ luật, siêng năng luyện tập TDTT để tăng cường sức khoẻ.
	b.Chuẩn bị :
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ.
	c. Tiến hành.
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
1.Khởi động : 
Trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay tay vai, khớp gối, lưng bụng, làm động tác chèo thuyền.
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.
2. Trọng động : 
Trẻ thực hiện các ĐT.
ĐT tay:	 	
ĐT chân:
ĐT bụng lườn:
ĐT bật: Bật tiến ngang hai bên.
- Trẻ thực hiện các động tác 2 lần x 8 nhịp
3. Hồi tĩnh : 
Trẻ đi lại xung quanh lớp 1 -2 phút
Trẻ đi xung quanh lớp 1-2 vòng.
3. Điểm danh – báo ăn.	
II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH.
Môn : Văn học
Đề tài: Thơ : BÀN TAY CÔ GIÁO
NDKH: Trò chuyện với trẻ về trường lớp MN - TH “ Vẽ quà tặng cô”
1. Mục đích –Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Hiểu nội dung bài thơ. 
- Trẻ đọc thơ mọt cách rõ ràng, lưu loát, thể hiện được tình cảm của mình qua bài thơ.
- GD trẻ yêu quý kính trọng cô giáo.
2. Chuẩn bị.
- Tranh thơ minh hoạ.
- Giấy A4 - Bút sáp màu.
3. Cách tiến hành.
NDHĐ
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
HĐ1
Tạo hứng thó cho trẻ
H§ 2
TrÎ lµm quen víi t¸c phÈm.
 H§ 3
T×m hiÓu t¸c phÈm.
H§ 4
D¹y trÎ ®äc th¬.
H§ 5
Thi vÏ nhanh
 H§ 6
KÕt thóc.
- C¸c con ®ang häc ë tr­êng g×? líp g×?
- ë líp c« gi¸o th­êng lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?
- §Ó biÕt ®­îc tình cảm cña c« gi¸o dµnh cho c¸c con nh­ thÕ nµo, c¸c con h·y l¾ng nghe c« ®äc bµi th¬ “Bµn tay c« gi¸o”.
+ Đọc thơ.
- C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1 không tranh.
 C« võa ®äc bµi th¬ g×?
 Do ai s¸ng t¸c?
- C« ®äc diÔn c¶m lần 2 + Tranh minh ho¹.
 * Gi¶ng ND: C« gi¸o kh«ng chØ yªu th­¬ng c/s cho c¸c con tõng b÷a ¨n giÊc ngñ, häc... mµ c« cßn quan t©m cuéc sèng, tÕt tãc cho c¸c con nh­ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh “nh­ tay chÞ c¶, nh­ tay mÑ hiÒn”.
+ Câu hỏi đàm thoại.
- Trong bµi th¬ bµn tay c« gi¸o ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?
- VÒ nhµ mÑ khen nh­ thÕ nµo?
- Nh­ tay cña ai trong g® c¸c con?
- VËy c¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n c« gi¸o?
+ Dạy trẻ đọc thơ.
 * Gi¶ng tõ khã:
- TrÎ cïng c« ®äc bµi th¬ 1 - 2 lÇn.
- C« cho líp - Tæ - C¸ nh©n trÎ ®äc 3 - 4 lÇn lu©n phiªn to nhá.
- TrÎ ®äc th¬ c« luôn động viên khuyến khích vµ söa sai cho trÎ.
 * Củng cố: Nhắc lại tên bài học.
+ Vẽ tranh.
- TrÎ vÏ nhanh 3 -5’ vÏ quµ tÆng c« gi¸o.
- C« nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng.
- H¸t móa “C« và mẹ”.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
-Trẻ trả lời.
- Trẻ đọc thơ.
- Trẻ thực hiện.
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCMĐ: Quan sát đu quay.
2. TCVĐ: Kéo co.
3. CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt )
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, màu sắc, lợi ích của đu quay.
- Biết chơi đoàn kết, nhường nhịn bạn bè.
- Biết giữ gìn vệ sinh trong trường, lớp.
- Biết tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.
b. Chuẩn bị:-đu quay
- Sân bằng phẳng, sạch sẽ.
c. Cách tiến hành:
NDHĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
HĐ1:
Quan sát đu quay
HĐ2:
TCVĐ: Kéo co
HĐ3:
Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt )
- Trẻ hát: Trường chúng cháu là trường MN. Và ĐT
- Các con vừa hát bài hát có tên là gì?
- Trên sân trường chúng ta có những đồ chơi gì? 
- Đây là cái gì ?
- Ai có nhận xét gì về chiếc đu quay này?
- Đu quay có những màu gì? 
- Khi chơi đu quay chúng ta phải làm như thế nào?
- Khi chơi không được tranh nhau, phải nhường nhịn lần lượt từng bạn một chơi xong rồi mới đến bạn tiếp theo.
- Cô phổ biến cách chơi – luật chơi
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần
- Cô nhận xét – tuyên dương.
- Trẻ chơi tự do
- Cô bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi không xô đẩy chen lấn nhau.
- Cô tập chung trẻ lại cho trẻ đi rửa tay, xếp hàng, điểm lại sĩ số và đưa trẻ về lớp.
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ hào hứng tham gia TC.
- Trẻ chơi theo ý thích.
 IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
1. Dự kiến góc chơi:
 - Góc phân vai: + Nhóm chơi cô giáo.
 + Nhóm chơi bác cấp dưỡng.
 - Góc XD - LG: Xây dựng trường mầm non.
 - Góc âm nhạc: Hát múa về chủ đề.
 - Góc học tập: Làm tranh ảnh về trường mầm non.
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.
2. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tái tạo lại một số công việc của người lớn, biết chơi cùng nhau.
- Trẻ biết sử dụng hình khối và các nguyên vật liệu có sẵn để tạo thành mô hình trường mầm non.
- Trẻ đoàn kết trong khi chơi, không được tranh giành đồ chơi của bạn và lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Tổ chức hoạt động.
Góc HĐ
Yêu cầu
Chuẩn bị
Cách tiến hành
1.Góc phân vai.
- Cô giáo
- Bác cấp dưỡng.
- Trẻ biết cùng nhau thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi và thể hiện nội dung chơi, phối hợ hành động chơi trong nhóm một cách nhịp nhàng
- Biết liên kết nhóm chơi.
- Đồ dùng dạy học của cô giáo, đồ dùng học tập của học sinh
- Bộ đồ dùng đồ chơI để nấu ăn : nồi, bát, thìa, một số loại rau củ..
1. Tạo hứng thu lôi cuốn trẻ vào hoạt động: 
- Trẻ hát bài “ Trường chúng cháu là trường MN ”.
Các con vừa hát bài hát gì?
Bài hát nói lên điều gì?
- Các con đang họ lớp gì ? các con hãy kể tên các góc chơi trong lớp nào 
- ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh vẫn có những bạn nhỏ chưa có trường để học. Vậy chúng ta phải làm gì?
Vậy ai sẽ là những bác thợ xây thật giỏi nào?
Để yên tâm làm việc các bác thợ xây gửi con ở đâu? Đến trường ai sẽ nấu cho các con ăn? Ai sẽ chơi ở NC nấu ăn để nấu những món ăn ngon?
Đến trường cô giáo dạy các bạn h/s bài gì? Ai sẽ chơi ở góc tạo hình để cắt dán tranh ảnh về trường MN ?
- Cô giới thiệu lại góc chơi. Trong lớp có rất nhiều góc chơi con thích chơi ở góc nào thì nhẹ nhàng về góc chơi đó.
2. Bao quát quá trình chơi :
- Cô đóng vai một bạn chơi đi đến từng nhóm chơi giúp trẻ thoã thuận vai chơi và thể hiện nội dung chơi.
- Cô bao quát trẻ và chú ý xử lí các tình huống.
- Cô giúp trẻ liên kết các nhóm chơi, gợi ý và mở rộng nội dung chơi.
3. Kết thúc buổi chơi.
- Cô đến từng nhóm chơi nhận xét
- Cho trẻ tập chung về góc XD nghe nhóm trưởng giới thiệu công trình , nhận xét và đưa ý kiến bổ sung.
- Cô nhận xét chung và nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
2.Góc xây dựng – Lắp ghép.
X©y dùng tr­êng MN
3. Gãc thiªn nhiªn.
Ch¨m sãc c©y c¶nh
- TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD tr­êng MN mét c¸ch s¸ng t¹o: cã bån hoa, th¶m cá, ®å ch¬i...
- BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh
- TrÎ cã mét sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y
- Bé ®å ch¬i XDLG.
- G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá..., xÝch ®u , cÇu tr­ît.
- C¸c lo¹i c©y xanh, b×nh t­íi n­íc.
4 . Gãc t¹o h×nh
Lµm tranh ¶nh vÒ tr­êng MN
- TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng c¸t d¸n, xÐ d¸n ®Ó lµm tranh ¶nh vÒ tr­êng tiÓu häc.
- GiÊy A4, kÐo, hå d¸n, tranh ¶nh vÏ vÒ tr­êng MN
V. VỆ SINH ĂN TRƯA - NGỦ TRƯA
1. VÖ sinh ¨n tr­a.
+ C« chuÈn bÞ:
- Tr¸ng b¸t th×a s¹ch sÏ b»ng n­íc s«i.
- Kª bµn ¨n cho trÎ, kh¨n lau tay, miÖng cho trÎ, b¸t ®ùng c¬m r¬i
+ TiÕn hµnh.
- Röa tay tr­íc khi ¨n d­íi vßi n­íc s¹ch.
- Ngåi vµo bµn ¨n.
- C« giíi thiÖu mãn ¨n cho trÎ biÕt vµ hái trÎ vÒ chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n.
- Trong khi ¨n c« ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ ¨n ngon miÖng ¨n hÕt khÈu phÇn ¨n.
- Sau khi ¨n nh¾c trÎ ®i vÖ sinh – röa tay – lau miÖng – uèng n­íc vµ chu©n bÞ ®i ngñ.
2. VÖ sinh ngñ tr­a.
+ C« chuÈn bÞ.
- Kª s¹p gi­êng - Ch¶i chiÕu – chăn đắp cho trẻ.
+ TiÕn hµnh.
- C« cho trÎ n»m duçi th¼ng ng­êi.
- C« quan s¸t trÎ ngñ vµ ®éng viªn nh¾c nhë nh÷ng trÎ khã ngñ.
- Gi÷ trËt tù cho trÎ ngñ gióp trÎ ngñ s©u vµ ngñ ngon giÊc
VI. Ho¹t ®éng chiÒu:
*VÖ sinh ¨n quµ chiÒu:
- C« thu dän gi­êng, chiÕu,ch¨n gèi gän gµng ng¨n n¾p cho trÎ.
- Kª bµn ¨n ,ch¶i ®Çu tãc vÖ sinh s¹ch sÏ cho trÎ 
- Cho trÎ vận động nhẹ- ¨n quµ chiÒu
 * Lµm quen bµi míi : Môn: Âm nhạc.
Đề tài: HM: NGÀY VUI CỦA BÉ.
NH: Ngày đầu tiên đi học.
TCÂN: Tiếng hát ở đâu.
1.Mục đích –Yêu cầu .
-a,Kiến thức: Trẻ thuộc lời bài hát. Nhớ tên bài hát , tên tác giả. Biết cách chơi TC, hào hứng tham gia TC. Chăm chú nghe cô hát và nhận ra giai điệu.
-b,Kỹ năng Trẻ hát và múa phối hợp nhịp nhàng các động tác múa theo nhịp của bài hát. Biết phân biệt được tiếng hát ở phía nào của trẻ.
- c,Thái độ:GD trẻ yêu thích đi học, yêu quý trường lớp và các hoạt động âm nhạc ở trường MN.
2. Chuẩn bị.
- Nội dung bài hát, các điệu múa. 
- Bài hát trẻ nghe: Ngày đầu tiên đi học.
- Mũ chóp kín.
3. Cách tiến hành.
NDHĐ
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
HĐ1
Trò chuyện gây hứng thú, giới thiệu bài.
HĐ2
 Hát múa.
 H§3
 Nghe h¸t 
 H§4 
 TC¢N
 H§5
 KÕt thóc.
- Th¸ng 9 lµ th¸ng mµ tÊt c¶ c¸c bÐ ®Òu mong muèn ®­îc ®Õn tr­êng. - H«m nay c« ch¸u m×nh cïng h¸t múa bµi: “Ngµy vui cña bД s¸ng ngµy khai gi¶ng n¨m häc míi tr­êng m×nh nh­ thÕ nµo? T¸c gi¶ Hoµng V¨n YÕn ®Ó diÔn t¶ l¹i niÒm vui cña bÐ khi ®Õn tr­êng nhÐ.
+ H¸t móa: Ngµy vui cña bÐ.
- C« h¸t lÇn 1.
- C« võa h¸t bµi h¸t g×?
- Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c?
- C« h¸t lÇn 2.
* Giảng ND bài hát: Bµi h¸t cã giai ®iÖu vui t­¬i, rén rµng, diÔn t¶ t©m tr¹ng cña b¹n nhá trong ngµy khai gi¶ng. B¹n nhá c¶m thÊy vui nªn thÊy xung quanh c¸i g× còng ®Ñp, hµng c©y ®ung ®­a vÉy gäi. §©y lµ ngµy vui, ngµy héi cña bÐ ®Õn tr­êng.
- C« cïng trÎ h¸t 2 - 3 lÇn.
- Sửa sai và động viên khuyến khích trẻ.
- C« cho Tæ - Líp - C¸ nh©n ( trÎ h¸t 2 - 3 lÇn.)
- Cho cả lớp hát múa 1 - 2 lần.
- Hát múa lu©n phiªn theo tæ 2 - 3 lÇn.
- Cá nhân hát múa.
 * Củng cố: Nhắc lại tên bài học.
+ Nghe h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc.
- Ngµy ®Çu tiªn ®i häc bÐ nµo còng håi hép lo l¾ng nh­ng khi ®Õn tr­êng ®­îc mÑ vµ c« vç vÒ an ñi. BÐ kh«ng khãc n÷a mµ cßn vui s­íng khi ®­îc ®Õn tr­êng. §ã còng chÝnh lµ ND bµi h¸t “Ngµy ®Çu tiªn ®i häc” mét s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ NguyÔn Ngäc ThiÖn.
- C« h¸t lÇn 1:
 C« võa h¸t bµi g×?
 Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c?
- C« h¸t lÇn 2 + ®iÖu bé minh ho¹, khuyến khích trÎ h­ëng øng cïng c«.
+ Trò chơi: TiÕng h¸t ë ®©u.
- Mêi mét trÎ lªn ®éi mò chãp kÝn vµ mét trÎ ®øng lªn h¸t ë phÝa tr­íc (sau, ph¶i, tr¸i). TrÎ lªn ch¬i ph¶i nãi ®­îc b¹n ë phÝa nµo cña m×nh.
- C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn.
- C« nhËn xÐt.
- GD + Tuyªn d­¬ng.
- H¸t múa bài: Ngµy vui cña bÐ ra ngoµi chơi.
- Trẻ lắng nghe.
- Ngày vui của bé
- Hoàng Văn Yến
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hát.
-Trẻ hát múa
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời.
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ chơi hứng thú.
XII. VỆ SINH, NÊU GƯƠNG, CẮM CỜ, TRẢ TRẺ 
Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động.
..................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ***********************************
 Thứ 4 ngày 07 tháng 09 năm 2016
I. ĐÓN TRẺ - HĐ TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH - BÁO ĂN.
1. Đón trẻ - HĐ tự chọn.
 - Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.
 - Các con đang học ở trường nào?
 - Các con học lớp nào?
 - Trong trường có những ai?
2. Thể dục sáng. Hát và tập theo bài “ trường của cháu là trường mầm non”
3. Điểm danh - Báo ăn.
II. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH.
 Môn : KPKH.
 Đề tài : TRÒ CHUYỆN VỚI TRẺ VỀ TRƯỜNG MẦM NON.
 NDKH: Âm nhạc : 
1. Mục đích –Yêu cầu:
- Trẻ có những hiểu biết về trường MN, về các hoạt động của trường. Trẻ biết về các hoạt động của cô - bạn và các cô bác trong trường.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng.
- GD trẻ quan tâm đến bạn bè - yêu quý cô giáo, cô bác trong trường. Biết giữ gìn và bảo vệ ĐD - ĐC.
2. Chuẩn bị.
- Tranh ảnh về trường lớp MN và một số hoạt động ở trường.
- Cô vẽ 2 - 3 hình tròn - vuông trong lớp đủ cho 4 - 5 bạn đứng vào.
- Các bài hát về trường MN.
3. Cách tiến hành.
NDHĐ
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
HĐ1
Trò chuyện gây hứng thú.
 HĐ2
 Quan sát tranh và đàm thoại
 HĐ3
 Trò chơi vận động.
 H§4
 KÕt thóc.
- TrÎ h¸t bµi “Tr­êng chóng... MN”.
- C¸c con võa h¸t bµi g×?
- C¸c con cã biÕt tr­êng c¸c con cã tªn lµ g× kh«ng?
- C¸c con ®Õn tr­êng ®Ó lµm g×?
- §Ó biÕt xem c¸c con ®Õn tr­êng ®Ó lµm g× vµ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c con ë tr­êng MN nh­ thÕ nµo. H«m nay c« ch¸u m×nh cïng t×m hiÓu nhÐ.
+ Cô đưa bức tranh ra và hỏi trẻ:
- C« cã g× ®©y? Bøc tranh vÏ g×?
- C« gi¸o ®ang lµm g× ë cöa líp?
- Khi ®Õn løp c¸c con ph¶i lµm g×?
- §©y lµ bøc tranh vÏ vÒ tr­êng líp MN cña chóng m×nh ®Êy. B¹n nµo cã thÓ kÓ vÒ ng«i tr­êng th©n yªu cña m×nh nµo?
- Líp con ®ang häc lµ líp g×?
Cã mÊy tæ - cã nh÷ng ai?
- Bªn c¹nh líp m×nh cßn cã nh÷ng líp g×?
- H»ng ngµy c¸c con ®­îc tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµo? (C« cho trÎ xem tranh vµ ®o¸n tªn c¸c ho¹t ®éng ®ã).
- Trong tr­êng MN CK cßn cã nh÷ng ai? Lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?
- B¸c b¶o vÖ lµm g×?
- C¸c c« b¸c cÊp d­ìng lµm g×?
- B¸c hiÖu tr­ëng tªn g×?HiÖu phã? Lµm nh÷ng c«ng viÖc g×
* GD: Ph¶i lÔ phÐp, chµo hái vµ biÕt ¬n c¸c c« b¸c.
- ë tr­êng MN cßn cã c¸c phßng g×? s©n tr­êng nh­ thÕ nµo?
* GD: Gi÷ g×n ng«i tr­êng s¹ch ®Ñp, kh«ng vÏ b©y lªn t­êng, kh«ng ng¾t l¸ bÎ cµnh, VSMT....
+ Trò chơi: Ai nhanh, b¹n trai hay b¹n g¸i?
- TrÎ ®i xung quanh líp vµ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ tr­êng MN. Khi cã hiÖu lÖnh t¹o nhãm th× b¹n trai ch¹y vÒ « h×nh trßn, b¹n g¸i « h×nh vu«ng.
- C« cho trÎ ch¬i 4 – 5 lÇn.
- C« nhËn xÐt – GD – Tuyªn d­¬ng.
- H¸t V§: “Tr­êng MN yªu th­¬ng”.
- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
-Trẻ trả lời.
- 1 – 2 trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
Trẻ trả lời.
- Trẻ hào hứng tham gia TC.
 TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾT
 Trò chơi: Tìm bạn.
1. Mục đích –Yêu cầu:
- Phát triển phản xạ nhanh, khéo léo.
- Trẻ phản ứng linh hoạt, cơ thể khoẻ mạnh.
- Phát triển vận động cho trẻ.
2. Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
3. Cách tiến hành:
NDHĐ
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
HĐ1
Ổn ®Þnh tæ chøc
 H§ 2
Néi dung
 H§ 3
 KÕt thóc
+ Cho c¶ líp h¸t bµi: §i häc
Líp m×nh ®· häc rÊt giái råi, b©y giê c« sÏ th­ëng cho c¶ líp m×nh trß ch¬i: T×m b¹n
+ C« nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i:
Khi nghe hiÖu lÖnh cña c«, mçi b¹n ph¶i tù t×m nhanh cho m×nh mét ng­êi b¹n kh¸c giíi. B¹n nµo kh«ng t×m ®­îc b¹n sÏ ph¶i h¸t hoÆc ®äc th¬ cho c« vµ c¶ líp nghe.
- C« vµ trÎ cïng ch¬i 1 lÇn.
- TrÎ tù ch¬i, c« cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn
- Quan s¸t trÎ ch¬i ®Ó söa sai vµ ®éng viªn trÎ.
- C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng vÒ chç cña m×nh.
+ NhËn xÐt vµ khen ngîi trÎ
- C« chuyÓn ho¹t ®éng.
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
hµo hứng tham gia trò chơi
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 - HĐCMĐ: Quan sát công việc của bác lao công.
 - TCVĐ: Chạy tiếp cờ. 
 - CTD: Chơi với phấn.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết được bác lao công là người quét dọ cho sân trường luôn sạch sẽ. Biết tên một số dụng cụ lao động của bác lao công.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi. Hào hứng tham gia trò chơi.
- GD trẻ biết yêu quý bác lao công, đoàn kết trong khi chơi.
2. Chuẩn bị.
- Địa điểm quan sát.Sân bằng phẳng, sạch sẽ.
- 2 lá cờ, 2 ghế học sinh.
3. Tổ chức hoạt động.
NDHĐ
HĐ của cô
HĐ của trẻ
 HĐ 1
Quan sát và đàm thoại.
 HĐ 2
Trũ chơi vận động.
 HĐ 3
Chơi tự do
+ Quan sát công việc của bác lao công
Cô cho trẻ ra ngoài sân đọc câu đố:
 Ai cầm cái chổi
 Chăm chỉ miệt mài
 Quét dọ hàng ngày
 Sân trường sạch sẽ ?
- Bác lao công đang làm gì ?
- Các con thấy bác lao công là người như thế nào? 
- Để quét don sân trường bác lao công cần đến những dụng cụ gì ?
- Các con phỉ làm gì để tỏ lòng biết ơn bác lao công. 
 + Chạy tiếp cờ.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4 – 5 lần.
- Cô nhận xét – tuyên dương.
+ CTD: Chơi với phấn.
- Hướng dẫn cho trẻ vẽ những chiếc lỏ cõy trên sân
- Cô luôn bao quát để trẻ chơi theo ý thích của mình, luôn nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết , không xô đẩy, tranh giành phấn của nhau.
- Cô tập trung trẻ lại cho trẻ đi rửa tay, xếp hàng, điểm lại sĩ số và dắt trẻ về lớp.
 - Trẻ lắng nghe
- Bác lao công
- Trẻ trả lời.
- Chổi, bản hốt 
rác 
Yêu quý bác 
Lao công. luôn giữ cho sân trường sạch
 sẽ.
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi.
- TrÎ ch¬i theo ý thÝch.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
1. Dự kiến góc chơi:
 - Góc phân vai: + Nhóm chơi cô giáo.
 + Nhóm chơi bán hàng.
 - Góc XD - LG: Xây dựng trường mầm non.
 - Góc âm nhạc: Hát múa về chủ đề.
 - Góc học tập: Tô tranh trường mầm non.
2. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tái tạo lại một số công việc của người lớn, biết chơi cùng nhau.
- Trẻ biết sử dụng hình khối và các nguyên vật liệu có sẵn để tạo thành mô hình trường mầm non.
- Trẻ đoàn kết trong khi chơi, không được tranh giành đồ chơi của bạn và lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Tổ chức hoạt động: (Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi)
V. VỆ SINH – ĂN TRƯA. – NGỦ TRƯA.
. 1. VÖ sinh ¨n tr­a.
+ C« chuÈn bÞ:
- Tr¸ng b¸t th×a s¹ch sÏ b»ng n­íc s«i.
- Kª bµn ¨n cho trÎ, kh¨n lau tay, miÖng cho trÎ, b¸t ®ùng c¬m r¬i
+ TiÕn hµnh.
- Röa tay tr­íc khi ¨n d­íi vßi n­íc s¹ch.
- Ngåi vµo bµn ¨n.
- C« giíi thiÖu mãn ¨n cho trÎ biÕt vµ hái trÎ vÒ chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n.
- Trong khi ¨n c« ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ ¨n ngon miÖng ¨n hÕt khÈu phÇn ¨n.
- Sau khi ¨n nh¾c trÎ ®i vÖ sinh – röa tay – lau miÖng – uèng n­íc vµ chu©n bÞ ®i ngñ.
2. VÖ sinh ngñ tr­a.
+ C« chuÈn bÞ.
- Kª s¹p gi­êng - Ch¶i chiÕu – chăn đắp cho trẻ.
+ TiÕn hµnh.
- C« cho trÎ n»m duçi th¼ng ng­êi.
- C« quan s¸t trÎ ngñ vµ ®éng viªn nh¾c nhë nh÷ng trÎ khã ngñ.
- Gi÷ trËt tù cho trÎ ngñ gióp trÎ ngñ s©u vµ ngñ ngon giÊc
VI. Ho¹t ®éng chiÒu:
*VÖ sinh ¨n quµ chiÒu:
- C« thu dän gi­êng, chiÕu,ch¨n gèi gän gµng ng¨n n¾p cho trÎ.
- Kª bµn ¨n ,ch¶i ®Çu tãc vÖ sinh s¹ch sÏ cho trÎ 
- Cho trÎ vận động nhẹ- ¨n quµ chiÒu
 * MÔN : TẠO HÌNH
Đề tài : Dán trường mầm non của bé.
 NDKH: ÂN - Em đi mẫu giáo, KPKH - Toán
1.Mục đích –Yêu cầu:
- Trẻ có những hiểu biết về đặc điểm của trường MN: Có lớp học, sân chơi cây xanh, bồn hoa, ĐC ngoài trời....
- Trẻ biết cách dán từ các mảng - dải - vụn ... để tạo thành ngôi trường MN có bố cục đẹp và phối màu hợp lý.
- GD trẻ biết yêu quý, bảo vệ trường lớp MN, VSMT....
2. Chuẩn bị.
- 3 tranh đề tài:
	T1: Dán trường MN nhà ngói có cây xanh, bồn hoa.
	T2: Dán nhà tầng.
	T3: Dán ngôi trường cấp 4 có ông mặt trời, cây xanh, bồn hoa, các bạn học sinh.
- Cô đã cắt sẵn về trường mầm non.
- Giấy màu - keo.
- Giấy A4.
3. Cách tiến hành.
NDHĐ
Hoạt động của cô
HĐ của trẻ
HĐ1
Trò chuyện gây hứng thú.
 HĐ2
 Bài mới
HĐ 3
Kết thúc.
- Trẻ hát bài: “Em đi mẫu giáo”.
- Bài hát nói lên điều gì?
- Tại sao các con lại thấy vui khi đến trường MN.
- Các con có yêu quý ngôi trường của mình không? Vậy hôm nay cô và các con sẽ cùng tái hiện lại ngôi trường thân yêu bằng cách xé dán... nhé.
+ Quan sát tranh và đàm thoại.
- Các anh chị khoá trước cũng rất yêu quý ngôi trường của mình đã để lại bức tranh tặng các con.
- Bức tranh dán gì?
- Bức tranh dán những gì? Dán bằng màu gì?
- Để dán được nhà các con dán như thế nào?
( Dán các mảng hình chữ nhật, hình tam giác, làm mái ngói, hình chữ nhật đứng 

File đính kèm:

  • docGiao_an_chu_diem_truong_mam_non.doc
Giáo Án Liên Quan