Giáo án bài soạn lớp nhà trẻ - Bài hát: Vườn rau của bé

I- Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát "Vườn rau của bé" nhạc và lời Nguyễn Văn Trường; "Em bé ngoan" nhạc và lời Tuấn Anh.

- Trẻ thuộc lời bài hỏt "Vườn rau của bộ"

- Trẻ biết cỏc loại rau cần được chăm súc, vun đất, tưới nước thỡ mới phỏt triển và tươi tốt được.

2. Kỹ năng:

- Trẻ cú kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm.

- Trẻ hỏt đúng giai điệu bài hỏt.

- Biết sử dụng cỏc nhạc cụ õm nhạc theo tiết tấu chậm.

- Biết chơi trũ chơi.

- Phỏt triển tai nghe nhạc cho trẻ.

3. Thái độ:

- Giỏo dục trẻ biết gúp phần chăm súc cỏc loại rau, cú ý thức giữ gỡn và bảo vệ mụi trường sống xung quanh.

- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 29/01/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án bài soạn lớp nhà trẻ - Bài hát: Vườn rau của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I- Mục đớch yờu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát "Vườn rau của bé" nhạc và lời Nguyễn Văn Trường; "Em bé ngoan" nhạc và lời Tuấn Anh.
- Trẻ thuộc lời bài hỏt "Vườn rau của bộ"
- Trẻ biết cỏc loại rau cần được chăm súc, vun đất, tưới nước thỡ mới phỏt triển và tươi tốt được.
2. Kỹ năng:
- Trẻ cú kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm.
- Trẻ hỏt đỳng giai điệu bài hỏt.
- Biết sử dụng cỏc nhạc cụ õm nhạc theo tiết tấu chậm.
- Biết chơi trũ chơi.
- Phỏt triển tai nghe nhạc cho trẻ.
3. Thỏi độ:
- Giỏo dục trẻ biết gúp phần chăm súc cỏc loại rau, cú ý thức giữ gỡn và bảo vệ mụi trường sống xung quanh.
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
II- Chuẩn bị:
1. Đồ dựng của cụ:
- Đàn oocgan
- Băng đĩa nhạc bài "Vườn rau của bộ" nhạc và lời Nguyễn Văn Trường; "Em bộ ngoan" nhạc và lời Tuấn Anh; "Bầu và bớ"; bài "Vố về rau" 
- Mụ hỡnh vườn rau
2. Đồ dựng của trẻ:
- Mũ rau củ quả (ớt, su hào, hoa mướp, hoa cà.....) 
- Cỏc loại rau củ quả nhựa cho trẻ chơi trũ chơi
- Nhạc cụ: xắc xụ, phỏch tự tạo, cỏc hộp hột hạt
3. Đội hỡnh học:
- Trẻ ngồi xỳm xớt quanh cụ
- Ngồi ghế học đội hỡnh chữ U
- Chơi trũ chơi đội hỡnh tự do
4. Mụi trường lớp học:
- Trang trớ lớp theo chủ đề "Em yờu cõy xanh"
- Lớp gọn gàng sạch sẽ, đồ dựng, đồ chơi ngăn nắp.
III- Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cụ
Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức:
- Cả lớp đọc bài vố về rau
- Cỏc con vừa đọc bài vố núi về những rau gỡ?
- Ngoài rau ngút, rau đay, rau mỏ...cỏc con cũn biết những loại rau nào khỏc?
- Ai cú thể kể tờn cỏc bài hỏt về một số loại rau mà cụ đó dạy?
2. Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài "Vườn rau của bộ":
- Chỳng mỡnh cựng lắng nghe xem đõy là giai điệu bài hỏt nào nhộ! (Cụ bật nhạc bài "Vườn rau của bé" nhạc và lời Nguyễn Văn Trường)
- Cụ mời cỏc con cựng đứng lờn và hỏt theo nhạc bài "Vườn rau của bộ" nào!
- Vừa rồi cụ thấy cỏc con hỏt rất hay, đỳng lời và đỳng giai điệu bài hỏt "Vườn rau của bộ" đấy! Bài hỏt sẽ hay hơn khi cỏc con hỏt kết hợp vỗ tay.
- Cụ đó dạy cỏc con vỗ tay theo những cỏch nào?
- Cú rất nhiều cỏch vỗ tay khỏc nhau. Và hụm nay, cụ sẽ dạy cỏc con vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hỏt "Vườn rau của bộ". 
- Cỏc con cựng lắng nghe và quan sỏt cụ làm mẫu nhộ!
- Cụ hỏt và vỗ tay theo tiết tấu chậm lần 1 (không nhạc)
- Cỏc con chỳ ý bắt đầu vỗ tay vào tiếng "Chỏu" sau từ "Cụ cựng" ở lời đầu tiờn của bài hỏt. Bõy giờ chỳng mỡnh cựng nghe cụ hỏt bài “Vườn rau của bộ” kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm nhộ! (có nhạc)
- Bạn nào biết vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ như thế nào?
- Chỳng mỡnh cựng mở rộng tay và tập vỗ thụ theo tiết tấu chậm nào!
- Cụ cho cả lớp hỏt và vỗ tay (khụng nhạc 2 lần, cú nhạc 1 lần- Cụ sửa sai cho trẻ nếu cú). Nhắc trẻ chỳ ý bắt đầu vỗ tay vào tiếng "Chỏu" sau từ "Cụ cựng" ở lời đầu tiờn của bài hỏt.
- Bõy giờ chỳng mỡnh cựng thi đua giữa cỏc tổ xem tổ nào hỏt hay và sử dụng nhạc cụ theo tiết tấu chậm đỳng nhộ! (Hỏi một vài trẻ về loại nhạc cụ trẻ sử dụng).
- Cụ mời 2 nhúm trẻ lờn biểu diễn
- Bạn nào giỏi xung phong lờn biểu diễn một mỡnh cho cả lớp cựng xem nào?
- Cả lớp hỏt và sử dụng nhạc cụ gừ đệm theo tiết tấu chậm
- Ngoài cỏch vỗ tay và sử dụng nhạc cụ theo tiết tấu chậm, ai cú hỡnh thức vận động nào khỏc theo tiết tấu chậm? 
- Cụ Hoài ơi! Cụ cú hỡnh thức vận động nào theo tiết tấu chậm khụng? (Cụ 2 thể hiện)
- Cụ chỏu mỡnh cựng vận động theo TTC bài "Vườn rau của bộ" bằng một trong những hỡnh thức mà cụ Hoài và cỏc bạn vừa nghĩ ra nhộ!
 * Nghe hỏt "Em bộ ngoan" nhạc và lời Tuấn Anh
- Vừa rồi, cỏc con hỏt và vận động theo tiết tấu chậm bài "Vườn rau của bộ" rất hay. Hoà với khụng khớ vui nhộn ấy, cụ mời cỏc con cựng lắng nghe ca khỳc "Em bộ ngoan" nhạc và lời của cụ Tuấn Anh
- Cụ hỏt lần 1 (cú nhạc)
- Cụ vừa hỏt bài gỡ? Do ai sỏng tỏc?
- Giảng nội dung: Em bộ ra vườn thấy mẹ đang làm đất, bộ vội vàng hỏi thăm và giỳp mẹ lấy nước tưới rau để vườn cà ra trỏi, vườn cải mượt xanh, hoa khoe sắc thắm, hương thơm khắp nhà.
- Tiếp theo cụ mời cỏc con cựng xem cụ Hoài và bạn Thu Trỳc biểu diễn bài "Em bộ ngoan"nhộ!
- Cỏc con thấy cụ Hoài và bạn Thu Trỳc biểu diễn cú hay khụng?
- Chỳng mỡnh cú muốn khiờu vũ khụng?
3. Trũ chơi "Khiờu vũ với rau củ quả":
- Cụ mời cỏc con tỡm đụi nào! 
- Cụ cú rổ gỡ đõy? Cụ sẽ tổ chức cho cỏc con khiờu vũ với rau củ quả. 
- Cỏch chơi như sau: Mỗi đụi chọn 1 loại rau củ quả mỡnh thớch, đặt ở giữa ngực của cả 2 và giữ sao cho khụng bị rơi xuống đất, 2 tay giữ eo nhau. Khi nghe nhạc chậm thỡ đứng tại chỗ lắc lư theo nhạc, nhạc nhanh thỡ bước đi theo nhạc., hết nhạc thỡ dừng lại.
- Luật chơi: Đụi nào làm rơi rau củ quả sẽ phải nhảy lũ cũ 1 vũng xung quanh cỏc bạn. Đụi nào khụng làm rơi là chiến thắng.
- Cụ cho trẻ lấy rau củ quả. Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
4. Kết thỳc.
- Nhận xột chung, chuyển hoạt động.
- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể
- Trẻ trả lời 
- Trẻ nghe giai điệu nhạc và đoỏn tờn bài hỏt.
- Trẻ hỏt 
- Trẻ trả lời và thực hiện cỏc cỏch vỗ tay khỏc nhau
- Trẻ lắng nghe và quan sỏt
- Trẻ trả lời và thực hiện vận động
- Trẻ tập vỗ thụ
- Trẻ thực hiện
- Từng tổ thi đua
- 2 nhúm trẻ biểu diễn kết hợp nhạc cụ
- 1 cỏ nhõn biểu diễn
- Cả lớp biểu diễn 1 lần cựng nhạc cụ.
- Trẻ trả lời và thực hiện theo cỏch của trẻ
- Trẻ lắng nghe và quan sỏt
- Trẻ lựa chọn cỏch vận động và thực hiện
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ xem cụ và bạn biểu diễn
- Trẻ trả lời
- Trẻ tỡm đụi
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trũ chơi

File đính kèm:

  • docgiao_an_am_nhac.doc
Giáo Án Liên Quan