Một số biện pháp gây hứng thú hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi

6/ Lĩnh vực đề tài sáng kiến : GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT.

7/ Tóm tắt nội dung sáng kiến :

 - Hoạt động phát triển thể chất là hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khỏe của trẻ, giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động, đồng thời giúp trẻ có một sức khỏe tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hòa, không những thế còn giúp phát triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức.

 - Trong quá trình tham gia các hoạt động thể chất, trẻ còn được phát triển thêm cả về mặt tình cảm - xã hội cũng như thẩm mỹ. Hoạt động thể chất làm thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ tạo cho tinh thần trẻ được sản khoái, vui vẻ, giúp phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng như phát triển tốt mối quan hệ bạn bè trong phối hợp vận động cùng các bạn. Cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối, hài hòa là một biểu hiện của nét đẹp về hình thể , những bài tập vận động có nhịp điệu.

 - Kết hợp với âm nhạc giúp trẻ cảm nhận được sâu sắc về nhịp điệu, thể hiện tốt hơn, đẹp hơn các động tác và nhất là các hoạt động phát triển các cử động bàn tay, ngón tay, giúp phát triển các vận động tinh tế khéo léo đặc biệt là hoạt động tạo hình giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng sáng tạo.

 

doc4 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 25/02/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp gây hứng thú hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________
PHIẾU ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN
1/ Họ và tên người đăng ký : NGUYỄN THỊ KIM CHI
2/ Chức vụ : GIÁO VIÊN
3/ Đơn vị công tác : TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HÒA
4/Nhiệm vụ được giao trong đơn vị : GIÁO VIÊN
5/ Tên đề tài sáng kiến : Một số biện pháp gây hứng thú hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi.
6/ Lĩnh vực đề tài sáng kiến : GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT.
7/ Tóm tắt nội dung sáng kiến :
 - Hoạt động phát triển thể chất là hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khỏe của trẻ, giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động, đồng thời giúp trẻ có một sức khỏe tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hòa, không những thế còn giúp phát triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức.
 - Trong quá trình tham gia các hoạt động thể chất, trẻ còn được phát triển thêm cả về mặt tình cảm - xã hội cũng như thẩm mỹ. Hoạt động thể chất làm thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ tạo cho tinh thần trẻ được sản khoái, vui vẻ, giúp phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng như phát triển tốt mối quan hệ bạn bè trong phối hợp vận động cùng các bạn. Cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối, hài hòa là một biểu hiện của nét đẹp về hình thể , những bài tập vận động có nhịp điệu.
 - Kết hợp với âm nhạc giúp trẻ cảm nhận được sâu sắc về nhịp điệu, thể hiện tốt hơn, đẹp hơn các động tác và nhất là các hoạt động phát triển các cử động bàn tay, ngón tay, giúp phát triển các vận động tinh tế khéo léo đặc biệt là hoạt động tạo hình giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng sáng tạo.
8/ Thời gian, địa điểm, công việc áp dụng sáng kiến :
 Từ đầu năm học 2015 – 2016 cho đến nay tại lớp chồi 2 do tôi phụ trách, áp dụng trong việc giảng dạy môn phát triển thể chất cho trẻ.
9/ Đơn vị áp dụng sáng kiến : 
 Trường Mẫu Giáo Long Hòa, lớp chồi 2. 
10/ Kết quả đạt được : 
Mục tiêu đã
đạt được
Kết quả đã đạt được
Đầu năm
Cuối năm
Về giáo dục
Trẻ mạnh dạn tích cực
tham gia hoạt động
22/28 = 78,58%
27/28 =96,43%
Kỹ năng 
Vận động
Vận động thô
20/28 = 71,43%
26/28 =92,86%
Vận động tinh
18/28 =64,23%
25/28 = 89,23%
Cân nặng
26/28 = 92,86%
28/28 = 100%
Về sức khỏe
Chiều cao
27/28 =96,43%
28/28 = 100%
 Long Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2016
 Người viết
 Nguyễn Thị Kim Chi
Người thực hiện: 
 Nguyễn Thị Kim Chi 
Chức vụ: Giáo viên 
Đơn vị: Trường Mẫu Giáo Long Hòa 
Năm học: 2016 - 2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ TÂN
TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HÒA 
***

File đính kèm:

  • docphieu dang ky - kim chi long hoa.doc
Giáo Án Liên Quan