Kế hoạch giáo dục Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ - Năm học 2020-2021 - Trường Mầm non Trường Chinh

* Chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: + Động tác hô hấp 1: Gà gáy

 + Động tác tay 2 : Hai tay dang ngang hai bên, gập khuỷu tay, bắt chéo hai tay trước ngực.

 + Động tác lưng, bụng, lườn 1: Hai tay đưa lên cao, cúi xuống, đứng lên

 + Động tác chân 1: Bước chân lên phía trước, bước sang ngang

 + Động tác bật 2: Bật tiến về phía trước

LVPT: Nhận thức

HĐ: Toán

ĐT: Dạy trẻ ghép đôi tương ứng LVPT: Ngôn ngữ

HĐ: Văn học (Thơ)

Đề tài: Quê em LVPT: Thể chát

HĐ: Thể dục

Đề tài: Nhảy lò cò- Ném đích ngang

 LVPT: TC- kỹ năng XH

HĐ: Tình cảm xã hội

Đề tài: Trò chuyện về một số phong tục của người Việt Nam

Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe

Dạo chơi, trò chuyện đất nước Việt Nam

TCVĐ: Quả bóng nảy Dạo chơi, đọc các bài thơ trong chủ đề

Chơi tự do HĐCMĐ: QS hoa loa kèn

TCVĐ: Tung bóng Dạo chơi, nghe cô kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm”

TCDG: Mèo đuổi chuột

 

docx4 trang | Chia sẻ: thuylinhpt28 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giáo dục Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ - Năm học 2020-2021 - Trường Mầm non Trường Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC- LỚP 3-4 TUỔI TRƯỜNG CHÍNH
 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ
Tuần 1: Đất nước Việt Nam diệu kỳ
Thời gian: từ 10/05-14/05/2021
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
* Chơi với các đồ chơi trong lớp
* Thể dục sáng: + Động tác hô hấp 1: Gà gáy
 + Động tác tay 2 : Hai tay dang ngang hai bên, gập khuỷu tay, bắt chéo hai tay trước ngực.
 + Động tác lưng, bụng, lườn 1: Hai tay đưa lên cao, cúi xuống, đứng lên
 + Động tác chân 1: Bước chân lên phía trước, bước sang ngang
 + Động tác bật 2: Bật tiến về phía trước
Sáng
LVPT: Thẩm mỹ
HĐ: Âm nhạc
Đề tài: Hòa bình cho bé
NDTT: Dạy hát 
LVPT: Nhận thức 
HĐ: Toán
ĐT: Dạy trẻ ghép đôi tương ứng
LVPT: Ngôn ngữ
HĐ: Văn học (Thơ)
Đề tài: Quê em
LVPT: Thể chát
HĐ: Thể dục
Đề tài: Nhảy lò cò- Ném đích ngang
LVPT: TC- kỹ năng XH
HĐ: Tình cảm xã hội
Đề tài: Trò chuyện về một số phong tục của người Việt Nam
GD vệ sinh dinh dưỡng
Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
Chơi ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát hoa hồng
Chơi tự do
Dạo chơi, trò chuyện đất nước Việt Nam
TCVĐ: Quả bóng nảy 
Dạo chơi, đọc các bài thơ trong chủ đề
Chơi tự do
HĐCMĐ: QS hoa loa kèn
TCVĐ: Tung bóng
Dạo chơi, nghe cô kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm”
TCDG: Mèo đuổi chuột
Choi Hoạt động góc
Góc phân vai: Bán hàng lưu niệm
Góc xây dựng: xây Tháp Rùa
Góc tạo hình: Tô màu lá cờ
Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát đã thuộc chủ đề 
Chuẩn bị Tv
Tăng cường tiếng việt cho trẻ ở các hoạt động : hoạt động góc, toán, thơ, âm nhạc, tình cảm xã hội
Chiều 
 TD chống mệt mỏi: cho trẻ tập theo BH: Ồ sao bé không lắc?
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Nặn theo ý thích
- TCVĐ: Chặt cây dừa, chặt cây đậu
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chuyện với trẻ về đất nước Việt Nam 
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Truyện “Truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa”
- TCHT: Ghép tranh phong cảnh
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
- Bé học vở toán
- TCDG: Thả đỉa ba ba
- Lao động vệ sinh
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Bé chơi với góc thiên nhiên
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ- Phát phiếu bé ngoan
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
TM. BGH Tổ chuyên môn 	Người lập
Nguyễn Thị Nga
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC- LỚP 3-4 TUỔI TRƯỜNG CHÍNH
 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ
Tuần 2: Bác Hồ kính yêu
Thời gian: từ 17/05- 21/05/2021
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
* Chơi với các đồ chơi trong lớp
* Thể dục sáng: + Động tác hô hấp 2; Thổi nơ bay
 + Động tác tay 3 : Hai tay đưa ra phía trước, lên cao.
 + Động tác lưng, bụng, lườn 3: Hai tay để sau lung, cúi xuống đứng lên, ngả người ra sau.
 + Động tác chân 2: Ngồi xổm đứng lên
 + Động tác bật 4: Bật luân phiên chân trước, chân sau
Sáng
LVPT: Thẩm mỹ
HĐ: Tạo hình
Đề tài: Xếp hình bông hoa tặng Bác Hồ
LVPT: Nhận thức 
HĐ: Khám phá xã hội
ĐT: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
LVPT: Ngôn ngữ
HĐ: Văn học (Thơ)
Đề tài: Thư gửi các cháu
LVPT: Thể chất
HĐ: Thể dục
Đề tài: Chuyền bắt bóng qua chân 
LVPT: TC- kỹ năng XH
HĐ: Tình cảm xã hội
Đề tài: Bé yêu Bác Hồ
GD vệ sinh dinh dưỡng
Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
Chơi ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát hoa loa kèn
Chơi tự do
Dạo chơi, trò chuyện về Bác Hồ
TCVĐ: Chạy tiếp cờ
Dạo chơi, múa hát trong chủ đề
Chơi tự do
HĐCMĐ: QS hoa nhài nhật
TCDG: Kéo co
Dạo chơi, nghe cô kể chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”
TCVĐ: Lăn bóng
Choi Hoạt động góc
Góc phân vai: Bán hàng lưu niệm
Góc xây dựng: xây lăng Bác
Góc tạo hình: Tô màu nhà sàn Bác Hồ
Góc khám phá khoa học: Gắn hình phù hợp với địa danh. 
Chuẩn bị Tv
Tăng cường tiếng việt cho trẻ ở các hoạt động : thể dục, khám phá xã hội, văn học, Chơi ngoài trời(thứ 5), Tình cảm xã hội
Chiều 
 TD chống mệt mỏi: cho trẻ chơi TC: Rửa tay
- Chơi, hoạt động theo ý thích 
Bé ca hát: Nhớ ơn Bác
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
Nhận biết các nhóm có 1 đối tượng và nhiều đối tượng 
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Truyện “Quả táo của Bác Hồ”
- TCHT: Bảng xoay kì diệu
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Chơi với góc xây dựng
- TCDG: Rồng rắn
- Lao động vệ sinh
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Bé chơi với góc thư viện
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ- Phát phiếu bé ngoan
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
TM. BGH Tổ chuyên môn 	Người lập
 Nguyễn Thị Nga
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC- LỚP 3-4 TUỔI TRƯỜNG CHÍNH
 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ
Tuần 3: Quê hương Bắc Mê
Thời gian: từ 24/05- 28/05/2021
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
* Chơi với các đồ chơi trong lớp
* Thể dục sáng: + Động tác hô hấp 3: Thổi nơ bay
 + Động tác tay 2 : Hai tay dang ngang hai bên, gập khuỷu tay, bắt chéo hai tay trước ngực.
 + Động tác lưng, bụng, lườn 1: Hai tay đưa lên cao, cúi xuống, đứng lên
 + Động tác chân 1: Bước chân lên phía trước, bước sang ngang
 + Động tác bật 3: Bật tách, khép chân
Sáng
LVPT: Thẩm mỹ
HĐ: Âm nhạc
Đề tài: Xòe hoa
NDTT: Dạy hát
LVPT: Nhận thức 
HĐ: Khám phá xã hội
ĐT: Trò chuyện về quê hương Bắc Mê thân yêu
LVPT: Ngôn ngữ
HĐ: Văn học (Thơ)
Đề tài: Cờ Việt Nam
LVPT: Thể chất
HĐ: Thể dục
Đề tài: Bật liên tục tại chỗ 3-4 lần
LVPT: TC- kỹ năng XH
HĐ: Tình cảm xã hội
Đề tài: Bé yêu quê hương
GD vệ sinh dinh dưỡng
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng chống đơn giản.
Chơi ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát cây đào
Chơi tự do
Dạo chơi, trò chuyện quê hương bé
TCDG: Dung dăng dung dẻ 
Dạo chơi, đọc các bài thơ trong chủ đề
Chơi tự do
HĐCMĐ: QS Cây nhội
TCVĐ: Gieo hạt
Dạo chơi, nghe cô kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”
TCDG: Kéo co
Choi Hoạt động góc
Góc phân vai: Nhà hàng ăn uống(chế biến các món ăn đặc sản của quê hương)
Góc thư viện: Sưu tầm tranh ảnh về phong cảnh quê hương
Góc tạo hình: Tô màu cánh đồng làng em
Góc nghệ thuật: hát các bài hát trong chủ đề 
Chuẩn bị Tv
Tăng cường tiếng việt cho trẻ ở các hoạt động : thể dục, khám phá xã hội, Văn học, Âm nhạc, Chơi ngoài trời (Thứ 6)
Chiều 
 TD chống mệt mỏi: cho trẻ tập theo BH: Ồ sao bé không lắc?
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô màu cảnh đẹp quê hương.
- TCVĐ: Chuyền bóng sang hai bên
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Truyện “Sự tích hồ Ba Bể”
- TCHT: Bức tranh bí mật
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Bé học vở tạo hình
- TCDG: Nu na nu nống
- Lao động vệ sinh
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Bé chơi với góc học tập
- Biểu diển văn nghệ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ
Nêu gương-cắm cờ- Phát phiếu bé ngoan
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
Vệ sinh-trả trẻ
TM. BGH Tổ chuyên môn 	Người lập
 Nguyễn Thị Nga

File đính kèm:

  • docxke_hoach_giao_duc_mam_non_lop_mam_chu_de_que_huong_dat_nuoc.docx
Giáo Án Liên Quan